Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra na 15. ročníku konference ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství z konference Internet ve státní správě a samosprávě  

 1. Úterý 3. dubna 2012
 2. Pondělí 2. dubna 2012

Úterý 3. dubna

 • 13.30 – Letošní ISSS je minulostí
  15. konference Internet ve státní správě skončila. Stejně jako v minulých letech si přibližně 2000 účastníků vyslechlo desítky přednášek a zhlédlo prakticky stejné množství prezentací. Letošní konference se však od těch minulých zásadně lišila. Místo teoretizování a popisování projektů, které „by měly někdy v budoucnu vzniknout“, představilo Ministerstvo vnitra prakticky v přímém přenosu fungující podobu projektu základních registrů. Kromě toho vystoupil ministr vnitra Jan Kubice na diskusním fóru ICT summitu a během slavnostního večera v pondělí 2. dubna 2012 předal náměstek Ondřej Veselský zvláštní cenu ministra vnitra Nadaci Charty 77 za projekt Senzační senioři.
   
      
 • 12.20 – Dotace z EU nejsou jen strukturální fondy
  Mgr. Jiří PrůšaMgr. Jiří Průša
  Jiří Průša také seznámil hosty konference s možnostmi alternativního financování eGovernmentu z programů EU. Komunitární programy jsou mediálně méně známí příbuzní strukturálních fondů a Jiří Průša doufá, že by se mohly stát jejich zajímavou alternativou nejen pro veřejnou správu, ale také pro soukromou společnost či akademickou obec.
    
  „Pro veřejnou správu je tu především program na podporu konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory efektivního využití ICT státní správou, občany a podniky,“ vysvětlil Průša a prozradil, že mezi úspěšnými žadateli v tomto programu jsou např. Ministerstvo vnitra či Kraj Vysočina. Nestátní a neziskové organizace zase mohou využít finance programu Bezpečnější internet.
   
  Rozdíly těchto programů jsou oproti strukturálním fondům v tom, že dotace administruje přímo Evropská unie a žadatel musí prokázat, že jeho projekt má „evropskou přidanou hodnotu“, tedy že je zaměřen na více zemí EU.
   
   
 • 11.35 – Budou vaše služby přístupné všem?
  O tom, co je třeba udělat, aby se pro některé uživatele nestaly internetové stránky úřadů nedostupné, přednášel Jiří Průša z odboru hlavního architekta eGovernment. Ve své prezentaci se zaměřil na důležitost přechodu ze současné IP adresy IPv4 na nový protokol IPv6. Důležitost změny zdůrazňuje především skutečnost, že bez IP adresy se není možné připojit k internetu a původní adresy docházejí.
   
  Současný protokol IPv4 bohužel poskytuje omezený počet adres. Odpovědí na problém je nová verze protokolu IPv6, která kromě prakticky neomezeného počtu adres nabízí mnoho dalších výhod,“ informoval Průša. Ten také přiznal, že přestože vláda uložila státní správě povinnost zajistit přístup přes IPv6 do roku 2010, dnes má přístup přes nový protokol zajištěna jen třetina ministerstev a orgánů stání správy a pouze 7 % krajských úřadů.
   
  Jiří Průša proto vyzval úředníky státní i veřejné správy, aby se 6. června letošního roku během světového dne IPv6 připojili k celosvětové iniciativě a přešli na nový protokol. Nové stránky si mohou úřady otestovat samy na adrese https://ipv6ready.ie/.
   
   
 • 11.00 – Výběrová řízení na digitální mapu veřejné správy
  RNDr. Eva KubatováRNDr. Eva Kubátová
  Aktuální stav projektu Digitální mapa veřejné správy představila Eva Kubátová z oddělení rozvoje a implementace projektů eGovernment. Digitální mapa veřejné správy nabídne sjednocení dat z různých geografických informačních systémů v jedné aplikaci, usnadní výkon veřejné správy a zpřístupní prostorová data pro úřady i veřejnost. Kvůli zavádění eGovernmentu je totiž potřeba mít k dispozici co největší množství dat o území ČR v digitální podobě.
    
  Kubátová uvedla, že žádosti o realizaci projektů v rámci digitální mapy už podaly prakticky všechny kraje. „Na většině krajů už probíhá příprava veřejných zakázek na výběr dodavatelů,“ vysvětlila Kubátová a zároveň kraje pokárala za způsob nastavení těchto veřejných zakázek. „V případě většiny krajů je jediným hodnotícím kritériem připravovaných veřejných zakázek cena. To by mohlo ve finále způsobit snížení kvality budoucího díla,“ varovala.
   
  Základem mapy budou již existující data. Půjde např. o data z katastrální mapy, ortofotomapy či technické mapy. Uživateli digitální mapy budou nejen subjekty veřejné správy, ale i veřejnost. Mapa bude mimojiné hlavním zdrojem jednotných a aktuálních informací pro složky Integrovaného záchranného systému České republiky.
   
   
 • 10.35 – Modernizace tvorby práva a přístupu k němu
  Mgr. Aleš GolaMgr. Aleš Gola
  Zatímco Czech POINT už se ve vodách českého eGovernmentu zabydlel napevno, další, nicméně neméně důležitý, projekt Ministerstva vnitra si cestu na svět teprve hledá. Jde o dva vzájemně provázané projekty elektronické sbírky zákonů a mezinárodních smluv (eSbírka) a elektronického legislativního procesu (eLegislativa). Jejich přípravě se na Ministerstvu vnitra věnuje legislativec Aleš Gola.
   
  „eSbírka a eLegislativa by měly zajistit vyšší dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva. Měly by se podílet na zkvalitnění, zefektivnění tvorby práva ve všech stadiích legislativního procesu a dosáhnout transparentnosti legislativního procesu,“ popsal Gola účel zavádění „svých“ projektů.
   
  Výsledkem by měla být přesná a dobře indexovaná databáze hluboce strukturovaných právních předpisů a jejich úplných znění, která bude klíčová pro vyhledávání a tvorbu práva. Jednou z nejnáročnějších částí zavádění bude dle Goly digitalizace 250 000 stran listinných dokumentů a popsání jejich struktury. Testovací provoz by měl proběhnout od konce roku 2014 do poloviny roku 2015.
   
  Dalším z důvodů, proč jsou eSbírka a eLegislativa potřeba, je fakt, že zatímco od roku 1990 významně vzrostl objem a komplexita českého práva a české právo se také propojilo s právem EU, nástroje jeho tvorby a přístupu k právu dosud zůstávají v zásadě stejné.
   
   
 • 10.00 – Kam až dojde Czech POINT?
  Ve své další prezentaci Jiří Krump připomněl jubilejní páté výročí provozu projektu Czech POINT. Tento asi nejúspěšnější projekt eGovernmentu Ministerstva vnitra funguje od 28. března 2007. Za tu dobu si na kontaktní místa přišli lidé pro více než 6 a půl milionu dokumentů. Jiří Krump v prezentaci ukázal vývoj od doby, kdy byly Czech POINTy „v plenkách“, až do dnešních dnů, kdy zákon za přísně stanovených podmínek např. umožňuje provozovat kontaktní místa veřejné správy i bankám.
   
  Krump k tomu řekl: „Autorizaci bance uděluje Ministerstvo vnitra na pět let podle podmínek, které jsou zveřejněné v ministerském věstníku. Banky budou muset vykonávat všechny agendy a jejich zaměstnanci budou muset navíc složit zkoušku z konverze.“ Ředitel odboru rozvoje projektů a služeb eGovernmentu také dodal, že kromě neustále rostoucího množství výpisů, o které mohou občané žádat, se změnila také podoba kontroly projektu. Rezort vnitra totiž nově ze zákona dohlíží na kontrolu výkonu Czech POINTů, a jeho zaměstnanci proto provádějí namátkové kontroly zaměřené zejména na procesy a bezpečnost. „V krajních případech můžeme až do zjednání nápravy dokonce odpojit místo od systému,“ doplnil Krump.
   
   
 • 9.30 – Centrální místo služeb v novém
  Ing. Jiří KrumpIng. Jiří Krump
  Jiří Krump se věnoval inovovanému projektu Centrálního místa služeb nazvaného CMS 2.0. Původní CMS úzce souviselo s Komunikační infrastrukturou veřejné správy a Ministerstvo vnitra ho vybudovalo před více než třemi lety. Úkolem CMS bylo propojovat centrální orgány mezi sebou nebo zajišťovat bezpečné připojení k internetu.
    
  V souvislosti s novými projekty eGovernmentu, jako jsou základní registry či státní pokladna, výrazně vzroste množství orgánů veřejné moci propojovaných přes CMS. Kromě toho z důvodu většího stupně propojení úřadů a sdílení jejich dat výrazně vzrostou nároky na bezpečnost a monitoring provozu. Mj. také kvůli těmto skutečnostem je dle Krumpa namístě stávající CMS upgradovat.
    
  „Musíme zajistit geografickou redundanci, tedy že centra CMS se budou nacházet na několika vzdálených místech, čímž vzroste bezpečnost systému, podporu nově požadovaných služeb CMS, jeho připojení k segmentu sdílených eGON služeb nebo podporu protokolu IPv6,“ řekl Jiří Krump. Upgradované místo by mělo být spuštěno do konce příštího roku.
   
   
 • 9.00 – Začíná závěrečný den konference
  Zatímco první den svou prezentací ředitel odboru rozvoje projektů a služeb eGovernmentu Jiří Krump uzavíral, druhý den konference naopak jeho prezentace uvede. Během 20minutové prezentace popíše změny, které čekají projekt Centrálního místa služeb.
   
  Konference ISSS se také probudila do dne, kdy základní registry, zásadní téma předešlého dne, nahradí informace o dalších projektech. Na řadu přijde kontaktní místo Czech POINT, eSbírka a eLegislativa nebo Digitální mapa veřejné správy.

 

vytisknout  e-mailem