Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra dělá pokroky v čerpání evropských peněz

Za posledních pět měsíců vyplatil odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra příjemcům dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) a operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 645 milionů korun. Proplácení projektů se v roce 2011 značně zrychlilo. Jde téměř o třetinu všech peněz, které se podařilo získat v letech 2007–2010.  

Čerpané peníze směřují do projektů vzdělávacích center pro úředníky, zavádění moderních metod v personalistice, zvyšování kvalifikace zaměstnanců veřejné správy. Umožňují také nákup informačních technologií, digitalizaci úřadů a slouží ke zvýšení bezpečnosti, prevence a řešení rizik.
„V čerpání a administraci úspěšných žádostí o evropskou dotaci jsme od začátku letošního roku významně pokročili. Od roku 2007 jsme vyplatili téměř dvě miliardy korun, které slouží ke zkvalitnění státní správy a místní samosprávy,“řekl Pavel Kryštof, náměstek ministra vnitra pro strategie a programové řízení, do jehož působnosti odbor strukturálních fondů spadá. 

Čerpání evropských dotací v rámci jednotlivých výzev IOP a OP LZZ (v mil.)
Čerpání evropských dotací v rámci jednotlivých výzev IOP a OP LZZ (v mil.)
 
 
Graf znázorňuje, jaký objem prostředků směřoval do jednotlivých výzev vyhlášených v rámci Integrovaného operačního programu a v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a to včetně národní podpory. Vztahuje se na období od začátku roku 2007 do 30. května 2011.


 

Ke konci května 2011 schválilo ministerstvo na realizaci Smart Administration 6111 projektů za 21,4 miliardy korun, z toho byly proplaceny celkem 1,9 miliardy korun na účty příjemců dotace.
 
Největší objem podpory se podařilo vyčerpat v rámci oblasti intervence IOP 1.1, která se zaměřuje na rozvoj informační společnosti ve veřejné správě. Na elektronizaci veřejné správy a zavádění ICT v územní veřejné správě bylo vyčerpáno 384 mil. Kč. Dalších 475 mil. Kč bylo přerozděleno v rámci IOP 3.4 na služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik. Z této oblasti intervence se financují např. mobilní a koordinační centra pro Policii ČR nebo Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu, která slouží Integrovanému záchrannému systému.
Finanční podpora ve výši 200 milionů korun v rámci OP LZZ 4.1 směřuje na kvalitnější práci úředníků. „V rámci této prioritní osy přijímáme projekty na lepší vzdělávání v práci s informačními technologiemi, zavádění výkonnostních a motivačních modelů, lepší řízení zaměstnanců nebo lepší komunikaci a znalosti zástupců místní samosprávy,“ doplnil náměstek Kryštof.
 
Další informace jsou k dispozici na www.osf-mvcr.cz nebo prostřednictvím e-mailu: martina.dvorakova@mvcr.cz.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem