Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra ČR organizuje veřejnou konzultaci za účelem vypořádání připomínek k návrhu dokumentu DKP IDP

Jak bylo avizováno v průběhu veřejné konzultace pořádané na téma způsobu komunikace kvalifikovaného správce s národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) a k problematice akreditace dle zákona o elektronické identifikaci dne 7. března 2018, Ministerstvo vnitra připravilo návrh dokumentu DKP IDP. 

Návrh dokumentu DKP IDP ("Dokument konkretizující minimální požadavky na kvalifikované systémy elektronické identifikace a na prostředky pro elektronickou identifikaci v rámci nich vydávané a používané") byl vypracován pro účely vysvětlení a bližší konkretizace požadavků prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1502, na které odkazuje zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, v souvislosti s požadavky na kvalifikované systémy elektronické identifikace a na prostředky pro elektronickou identifikaci v rámci nich vydávané a používané. 

Návrh dokumentu tímto zveřejňujeme pro případné připomínky zejména ze strany zainteresovaných subjektů. Případné připomínky k návrhu dokumentu posílejte prosím s využitím tohoto formuláře (docx, 13 kB) nejpozději do 18. dubna 2018 na emailovou adresu: filip.bilek@mvcr.cz. Z připomínek musí být patrno, kterých kapitol se týkají, jaká úprava se navrhuje a stručné odůvodnění navržené úpravy.

Za účelem vypořádání došlých připomínek k návrhu dokumentu Ministerstvo vnitra ČR organizuje veřejnou konzultaci, která se uskuteční dne 26. dubna 2018 od 09:00 v zasedací místnosti č. 1.70 na adrese nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4.

Registrace probíhá do 18. dubna 2018 prostřednictvím emailu zaslaného na adresu filip.bilek@mvcr.cz.Potvrdit účast je možné pouze do naplnění kapacity zasedací místnosti. Veřejné konzultace se mohou účastnit maximálně dva zástupci jedné organizace.

  

vytisknout  e-mailem