Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra chystá další rozvoj centrálního místa služeb

Ministerstvo vnitra se rozhodlo předložit odborné veřejnosti k diskusi a připomínkám nový koncepční materiál popisující modernizaci centrálního místa služeb. Jde o modernizaci hlavního přípojného a propojovacího místa pro všechny základní služby eGovernmentu, ať už existující, budované nebo připravované. 

Koncept nového centrálního místa služeb, označovaného jako CMS 2.0, je jádrem komunikační infrastruktury zajišťující spolehlivé a zabezpečené datové propojení mezi jeho jednotlivými součástmi a účastníky (KIVS) včetně komunikačních systémů EU. Centrální místo služeb je tedy hlavním přípojným a propojovacím místem pro všechny základní služby eGovernmentu, jejichž cílem je rychlejší, levnější a vlídnější veřejná správa dosažená pomocí IT technologií.
 
„Nezbytnost modernizace a další rozvoj Centrálního místa služeb jsou potřebné pro další rozvoj eGovernmentu v České republice. Koncept KIVS a CMS 2.0 po roce 2011 proto musí respektovat rozvoj datových a komunikačních služeb standardně dostupných a poskytovaných na trhu,“ uvedl vrchní ředitel sekce pro informatiku a eGovernment Jaroslav Mráz s tím, že jde zejména o poskytování služeb v servisně orientované architektuře provozovateli poskytujícími služby v Cloudu, což je dalším významným důvodem pro jeho modernizaci.
 
V koncepci nazvané Klaudie, která přináší záměr vybudování „orchestrovaného“ privátního cloudu veřejné správy, zaujímá centrální místo služeb klíčové místo ústředního propojovacího uzlu.
 
Propojovací místo pro čtyři prostředí
Koncept CMS 2.0, který vytvořil odbor hlavního architekta eGovernment, naplňuje požadavek na zřízení propojovacího místa pro čtyři v současnosti existující základní komunikační prostředí: internet, KIVS, centrální eGON služby a komunikační prostředí EU (např. S-TESTA). Pro každé z těchto prostředí definuje standardy komunikační, bezpečnostní, standardy poskytovaných služeb a jejich rozhraní.
 
Kromě propojení samotných komunikačních prostředí, zabezpečí i propojení informačních systémů centrálních služeb prostřednictvím eGON Service Bus. Nezbytnou součástí CMS. 2.0 bude i moderní řešení jeho správy včetně flexibilního provisioningu služeb.
 
Ministerstvo vnitra se rozhodlo předložit koncept CMS 2.0 k diskusi a připomínkám, jelikož se jedná o systém ovlivňující způsob komunikace a výměny dat mezi informačními systémy veřejné správy.
 
Materiál je možné stáhnout a připomínky zasílat na emailovou adresu oha@mvcr.cz do 11. července 2011.
 
 
Markéta Matlochová
zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem