Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo pro místní rozvoj se dohodla na úzké spolupráci při administraci části projektů strukturálních fondů z Integrovaného operačního programu

Sdělení Ministerstva vnitra – odboru strukturálních fondů 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán Integrovaného operačního programu a Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu (IOP), zastoupena svými ministry Ing. Rostislavem Vondruškou  a Ing. Martinem Pecinou, MBA uzavřela ke dni 31. srpna 2009 dodatek k dohodě  o delegaci při řízení IOP.
 
Oboustranně podepsaný dodatek k původní Dohodě ze dne 11. června 2008 se týká delegování části úkolů v rámci implementace Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013.
 
Formálně se jedná o přesun některých kompetencí v oblasti administrace projektů, vyúčtování, kontroly či komunikace s příjemci podpory po dobu udržitelnosti projektu.
 
Dohodnutý přenos některých kompetencí na Centrum pro regionální rozvoj – příspěvkovou organizaci MMR (CRR), má za cíl zrychlit a zefektivnit čerpání strukturálních fondů samosprávami, policií a hasičským sborem. V oblasti podpory 2.1 IOP – Zavádění ICT v územní veřejné správě a oblasti podpory 3.4 IOP – Služby v oblasti bezpečnosti, prevenci a řešení rizik dojde k výraznému přiblížení „kontaktu“ mezi poskytovatelem podpory a příjemci. CRR disponuje množstvím zkušených pracovníků i krajskými pracovišti, která převezmou zejména projekty ve výzvě na pořízení vybavení pracovišť CzechPoint.
 
 
Jan Havránek
ředitel odboru strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra České republiky

vytisknout  e-mailem