Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerská konference ve Varšavě

Na návrh České republiky vznikne na úrovni zemí Salcburského fóra (SF) expertní skupina, která se zaměří na problematiku chemických látek využívaných na výrobu drog – tzv. prekurzorů. S návrhem souhlasili ministři vnitra zemí SF, kteří se sešli ve dnech 23. a 24. dubna 2013 ve Varšavě.  

„Česká republika má neblahé zkušenosti se zneužíváním prekurzorů zejména pro výrobu metamfetaminu, známého jako pervitin nebo krystal. Z tohoto důvodu přistoupila v roce 2009 k zavedení kontroly výdeje léků založených na pseudoefedrinu používaných pro výrobu metamfetaminu,“ vysvětlil první náměstek ministra vnitra Jaroslav Hruška, který se za Českou republiku účastnil jednání.
 
Upozornil však, že léky založené na pseudoefedrinu jsou v některých státech volně dostupné, proto se jednostranná opatření směřující k regulaci jejich výdeje míjí účinkem. „Výroba a konzumace metamfetaminu, respektive zneužívání prekurzorů obecně, je tedy nadnárodním problémem, který nelze řešit jinak než koordinovaným přístupem na mezinárodní úrovni,“ dodal náměstek.
 
Expertní skupina se zaměří na informace o vnitrostátních úpravách problematiky prekurzorů v jednotlivých státech Salcburského fóra. Měla by také vyhodnotit případné náměty ostatních států na možné řešení tohoto problému. Na základě získaných údajů pak bude zpracován návrh dalšího postupu k prohloubení spolupráce v této oblasti. Ten bude předložen na příští ministerské konferenci Salcburského fóra, která se uskuteční na podzim tohoto roku v Rumunsku.
 
Ministři během dvoudenního jednání řešili také mj. otázku možného sloučení Europolu a Cepolu (Evropská policejní akademie). Většina z nich se sloučením agentur nesouhlasí, někteří požadují důkladnou finanční analýzu od Evropské komise.

vytisknout  e-mailem