Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Migrační a azylová politika České republiky

Migrační a azylová politika České republiky, úkoly Ministerstva vnitra v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a mezinárodní ochrany, legislativní rámec, zpráva o situaci v oblasti migrace 

Migrační a azylová politika České republiky

Ministerstvo vnitra je gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany v České republice, a to jak na úrovni legislativně - koncepční, analytické, tak i realizační. V rámci ministerstva za tuto oblast zodpovídá odbor azylové a migrační politiky.
   
Prioritou státu v oblasti migrace je v souladu se Zásadami politiky vlády v oblasti migrace cizinců přijímat účinná opatření, která budou podporovat řízenou legální migraci a zároveň minimalizovat nelegální migraci. S tímto cílem také souvisí snaha zajistit účinnou ochranu státních hranic v rámci schengenského prostoru.
     
Část kompetencí v této oblasti je Zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o pobytu cizinců) svěřena Policii České republiky. Ministerstvo vnitra má tímto zákonem přiznáno postavení správního orgánu nadřízeného PČR Ředitelství služby cizinecké policie, vykonává dozor nad policií při výkonu státní správy a plní další úkoly stanovené zákonem. 
  
V souvislosti s postupným odnímáním nepolicejních činností Policii České republiky došlo k přesunu některých správních činností spojených s vydáváním pobytových oprávnění cizincům na Ministerstvo vnitra.
 
V rámci prvé etapy Ministerstvo vnitra zcela převzalo agendu povolování trvalých pobytů a ve druhé etapě agendu vydávání povolení k dlouhodobému pobytu a dlouhodobého víza. Opatření týkající se prvé etapy nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2009. Od roku 2011 přebírá ministerstvo i agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz.    
 
 

Odbor azylové a migrační politiky, 22. 8..2014

vytisknout  e-mailem