Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Migrace

Migrační politika České republiky, legální a nelegální migrace v České republice a Evropské unii, vízová a readmisní politika, Analytické centrum pro ochranu státních hranic a migraci 

Program dobrovolných návratů

Problematika asistovaných dobrovolných návratů cizinců je Ministerstvem vnitra dlouhodobě řešena u neúspěšných žadatelů o mezinárodní ochranu, dále pak u cizinců, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění a byla jim stanovena lhůta k vycestování z území České republiky, případně těch cizinců, kteří byli v souvislosti s vydaným rozhodnutím o správním vyhoštění umístěni v zařízení pro zajištění cizinců.
  
S platností od 21. prosince 2007 je cizincům, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, kteří nedisponují cestovní dokladem a nejsou schopni nést náklady spojené s vycestováním z území České republiky z vlastních prostředků dána možnost požádat Ministerstvo vnitra o úhradu nákladů spojených s jejich vycestováním. V případě, že Ministerstvo vnitra takové žádosti vyhoví a náklady spojené s realizací návratu uhradí, vzniká současně cizinci povinnost dodatečně uhradit ministerstvu vnitra částku odpovídající polovině takto vzniklých nákladů. Do doby, kdy cizinec tuto částku uhradí, maximálně však po dobu šesti let, je zařazen do evidence nežádoucích osob. To znamená, že mu nemůže být umožněn vstup na území České republiky.
  
Cizinci obracející se na Ministerstvo vnitra s žádostí o úhradu nákladů spojených s vycestováním musí mimo jiné splňovat podmínku, že nedisponují platným cestovním dokladem. V případě vyhovění takové žádosti současně vzniká na straně ministerstva potřeba zajistit pro dotčeného cizince doklady nezbytné pro jeho vycestování. Jedná se zejména o náhradní cestovní doklad, vydávaný orgány země původu cizince. Pro účely zajištění potřebných dokladů a další nezbytné předodjezdové asistence pro cizince, jejichž žádosti bylo vyhověno, vytvořilo Ministerstvo vnitra Program dobrovolných návratů. Asistenční služby poskytované v rámci tohoto programu zajišťuje pro Ministerstvo vnitra Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Poskytovaná asistence je zaměřena zejména na získání potřebného cestovního dokladu, komunikaci se zastupitelskými úřady dotčených zemí a zajištění ekonomicky nejvýhodnějšího vycestování cizince z území ČR. Veškeré služby, s výjimkou přepravních nákladů, poskytované cizincům v rámci Programu dobrovolných návratů jsou bezplatné. 

vytisknout  e-mailem