Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezirezortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi (MKS)

MKS byla ustanovena a její statut byl schválen usnesením vlády č. 1006 ze dne 20. srpna 2008. MKS je složena ze stálých členů, kterými jsou předseda, výkonný místopředseda a tajemník. Předsedou MKS je ministr vnitra, výkonným místopředsedou náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost. Funkci tajemníka MKS plní ředitel odboru prevence kriminality. Stálými členy MKS jsou zástupci jednotlivých resortů (MV - včetně zástupců NCOZ, Policejního prezídia, dále MS včetně zástupce NSZ a IKSP, MŠMT, MZV, MPSV, MZ, Rady vlády pro národnostní menšiny, Rady vlády pro lidská práva, Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů), i zástupci nevládních neziskových organizací zabývajících se problematikou obchodování s lidmi (La Strada Česká republika, o. p. s., Projekt Magdala Arcidiecézní charity Praha, Diakonie ČCE a Rozkoš bez rizika o.s.) a zástupce mezivládní organizace Mezinárodní organizace pro migraci Praha (IOM Praha).

MKS se schází nejméně dvakrát ročně a zodpovídá za koordinaci aktivit v oblasti boje proti obchodování s lidmi a plnění úkolů vyplývajících z relevantních materiálů, zejména z Národní strategie boje proti obchodování s lidmi. MKS slouží jako platforma pro vzájemné informování členů mezirezortní skupiny o situaci a probíhajících aktivitách v obchodování s lidmi a pro aktivní předkládání návrhů a doporučení na přijetí příslušných opatření. MKS též odpovídá za předkládání návrhů dílčích aktivit boje proti obchodování s lidmi na meziresortní úrovni a shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje údaje o obchodování s lidmi. Členové MKS připravují podklady pro každoroční zprávu o obchodování s lidmi v ČR, která je zpracovávána a předkládána tajemníkem MKS ministru vnitra jako výchozí dokument, který stanovuje priority a z nich vyplývající úkoly MKS pro nadcházející období.
 

vytisknout  e-mailem