Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) podpořila aktivity za bezpečnější internet

Světový den telekomunikací a informační společnosti, který každoročně připadá na 17. května (v tento den v roce 1865 byla podepsána první smlouva zakládající ITU), se letos nesl ve znamení mezinárodní ochrany dětí v on-line světě, tedy tématu, kterému se věnovalo i české předsednictví EU, jež uspořádalo 20. dubna 2009 v Praze konferenci „Bezpečnější internet pro děti“, na které byla přijata „Pražská deklarace“ vyzývající ke spolupráci mezi všemi aktéry působícími v telekomunikačním sektoru.  

V rámci Světového dne telekomunikací a informační společnosti, nad kterým převzala záštitu švédská královna Silvia, a souvisejícího Fóra Světového summitu pro informační společnost (WSIS Forum) byly oceněny následující osobnosti, jejichž práce je dlouhodobě spjata s bojem za bezpečí dětí nejen na internetu:

  • Luiz Inácio Lula da Silva, prezident Brazílie
  • Robert G. Conway, CEO GSM Association
  • Deborah Taylor Tate, mezinárodní advokátka pro záležitosti bezpečnosti ICT pro děti

 Aktivity za bezpečnější internet jsou v rámci ITU a dalších organizací OSN zaštítěny zejména iniciativou Child Online Protection (COP) ustavená v prosinci 2008 jako mezinárodní síť spolupracujících subjektů z celého světa, které podporují ochranu dětí a mladistvích v on-line světě. Jedním z konkrétních výstupů těchto aktivit jsou  guidelines zaměřené na internetovou bezpečnost určená pro jednotlivé cílové skupiny: policy-makers, zástupce komerční sféry, rodiče a učitele a samozřejmě děti.

Hlavním účelem Fóra WSIS je posoudit plnění závěrů WSIS, zejména tzv. Tuniské akční platformy (2005). Předmětem hodnocení tak budou nejrůznější aspekty budování informační společnosti a jejich provázanost s obecným rozvojem, jako např. e-Government, e-Business, e-Agriculture, e-Skills či e-Enviroment. Fórum se nevyhne ani ožehavým otázkám přístupu, etiky, bezpečnosti a ochrany autorských práv. Už proto se do něj kromě hlavních organizátorů, ITU a UNESCO, zapojila řada mezivládních subjektů (UNCTAD, ITC, UNDP, UN DESA, regionální komise OSN, FAO) a také mezinárodních nevládních subjektů a podnikatelských sdružení.

17. květen jako Světový den telekomunikací je oslavován v souvislosti s podpisem první Mezinárodní telegrafní konvence v roce 1865 a jako takový je slaven od roku 1969. V  roce 2006 k němu v návaznosti na Světový summit pro informační společnost (WSIS) přibyl rovněž Den informační společnosti. Od roku 2007 je pak 17. květen slaven jako společný Světový den telekomunikací a informační společnosti.

vytisknout  e-mailem