Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce v oblasti azylu, migrace, integrace a ochrany státních hranic 

Česká republika rozvíjí dlouhodobou spolupráci s hlavními tranzitními a zdrojovými zeměmi imigrace do České republiky, zvláště pak v zemích sousedících s Evropskou unií. Na úrovni Evropské unie se Česká republika podílí na rozvoji a implementaci nástrojů Globálního přístupu k migraci a mobilitě představující koncepční rámec vnější migrační politiky Evropské unie. Pro Českou republiku je zásadní rozvoj východní a jihovýchodní dimenze Globálního přístupu k migraci, především prostřednictvím Pražského procesu. Pražský proces představuje hlavní multilaterální migrační dialog členských států EU s východními a jihovýchodními sousedy EU. Je rozvíjen především prostřednictvím 4 pilotních projektů Cílené iniciativy na implementaci Akčního plánu Pražského procesu. Tuto iniciativu podpořila Evropská komise dodatečně 600 000 EUR, což umožní realizace dalších 3 projektů, v nichž se Česká republika aktivně angažuje.

V rámci Tematického programu pro spolupráci se třetími zeměmi v oblasti azylu a migrace Evropské komise vede Česká republika projekt zaměřený na problematiku integrace cizinců v Ruské federaci s názvem Development of Joint Principles, Procedures and Standards on the Integration of Labour Immigrants between the Russian Federation and European partners (ERIS). Jedná se o projekt spolupráce migračních orgánů ČR, Ruské Federace a Rakouska v oblasti integrace cizinců, jehož implementace započala v únoru 2013.
 
Pro Českou republiku jsou zásadní i dialogy s východními partnery v rámci Východního partnerství.Česká republika se aktivně účastní zasedání panelů Východního partnerství k migrační problematice. Jedno ze zasedání Panelu Východního partnerství k otázkám integrace cizinců a azylantů Česká republika hostila v listopadu 2013.
 
Stěžejní je rovněž účast na uzavřených Partnerství pro mobilitu s Moldavskem, Gruzií a s Arménií. V rámci Partnerství pro mobilitu s těmito zeměmi Česká republika implementuje či implementovala projekty na posilování migračních kapacit. Ministerstvo vnitra ČR například implementovalo jako vedoucí stát v letech 2010 - 2013 vlajkový projekt v rámci Partnerství pro mobilitu s Gruzií.
 
Česká republika se rovněž účastní migračních dialogů i s dalšími důležitými zeměmi a regiony relevantními pro migrační situaci Evropské unie (např. Migrační dialog EU-Rusko). Důležité je rovněž vyjednávání v rámci Migračního dialogu EU-Čína.
 
Česká republika pro realizaci svých priorit v oblasti azylu a migrace úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi, především pak s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM), Mezinárodním centrem pro rozvoj migračních politik (ICMPD) a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Ve spolupráci s IOM byl především realizován multilaterální projekt Podpora reintegrace gruzínských navrátilců a implementace readmisní dohody mezi EU a Gruzií v rámci Partnerství pro mobilitu s Gruzií. S ICMPD spolupracuje Česká republika například v rámci Pražského procesu (administrace Pilotního projektu na rozvoj a migraci). V případě UNHCR se spolupráce orientuje na problematiku pomoci uprchlíkům v zemích a regionech původu a přesídlování.
 
Odbor azylové a migrační politiky, 27.8.2014

vytisknout  e-mailem