Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropská unie

 1. Obecná charakteristika
 2. EUPAN (Evropská síť veřejné správy)
 3. Řídící skupina SCM (BRN)

EUPAN (Evropská síť veřejné správy)

Evropská síť veřejné správy ("European Public Administration Network") je neformální síť spolupráce v oblasti veřejné správy v členských státech EU (založena 1988). Základní směry aktivit jsou vytyčovány na úrovni generálních ředitelů, dalšími členy jsou zástupci Evropské komise, Evropského institutu veřejné správy (EIPA), pozorovatelských států a přizvaných institucí (např. OECD).

Cílem je zlepšování výkonnosti, konkurenceschopnosti a kvality veřejných správ v členských státech EU prostřednictvím vývoje nových nástrojů a metod. Důraz je kladen na výměnu názorů, zkušeností a nejlepších příkladů z praxe a postupů mezi členskými státy EU, Evropskou komisí a pozorovatelskými státy.

EUPAN je organizován na 3 úrovních:

 • úroveň politická: ministři a komisaři odpovědní za veřejnou správu, za ČR se jednání účastní ministr vnitra;

 • úroveň managementu: generální ředitelé odpovědní za veřejnou správu (DG), za ČR se jednání účastní náměstek ministra vnitra pro státní službu;

 • úroveň technická: pracovní setkání (Working Level), za ČR se jednání účastní státní zaměstnanci sekce pro státní službu Ministerstva vnitra;
   

Setkání na nejvyšší politické úrovni se konají minimálně jednou za 3 roky. Pracovní setkání a setkání generálních ředitelů se konají obvykle 2x v roce, vždy v členském státě EU, který aktuálně předsedá Radě EU.

Skupiny spolupracující s EUPAN:

 • DISPA = pracovní skupina ředitelů institutů a škol státní správy

 • DEBR = pracovní skupina ředitelů a expertů pro lepší regulaci
   

Jednotlivé předsednické země si stanovují své obecné a specifické priority činnosti na dané předsednické období.

Více informací lze nalézt v Pravidlech činnosti sítě EUPAN a na internetových stránkách EUPANu.

OSR spolupracuje s hlavním gestorem (sekce pro státní službu, odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě) při implementaci aktivit v rámci EUPAN a sám je hlavním gestorem dvou pracovních podskupin (Pracovní skupina k CAF, Pracovní skupina pro snižování administrativní zátěže občanů).

Pracovní skupina k CAF (Common Assessment Framework) se zabývá implementaci a aktualizací Společného hodnotícího rámce jakožto efektivní metody řízení kvality ve veřejném sektoru, která výrazným způsobem přispívá k dobré správě. V současné době je připravována jeho nová verze, která shrne a zohlední dosavadní zkušenosti a poslední vývoj v této oblasti a umožní beneficientům využít nejmodernějších poznatků v této oblasti. Pracovní skupina se schází zpravidla 4 x ročně (2x během každého předsednictví) a na její organizaci se významně podílí Evropské výzkumné centrum CAF při EIPA (Evropský institut pro veřejnou správu se sídlem v Maastrichtu).

V oblasti kvality se každoročně konají i dvě významnější mezinárodní akce, a to v lichých letech Mezinárodní konference kvality (naposledy v r. 2017 na Maltě, předtím 2015 v Lucembursku, vždy za účasti zástupců OSR), v sudých letech pak Konference uživatelů CAF (naposledy v r. 2016 na Slovensku, 2018 v Bulharsku).

Pracovní skupina pro snížení administrativní zátěže občanů vznikla z nizozemské iniciativy v r. 2008, od r. 2013 pracuje distančním způsobem, mezi její hlavní cíle patří výměna informací, zkušeností a nejlepší praxe jednotlivých států pokud jde o přístup a metodiku měření zátěže, s důrazem na nalezení možných zlepšení, výběr určitých typů veřejných služeb, které jsou provázeny nejvýznamnější byrokratickou zátěží pro občany, možné budoucí změření administrativní zátěže občanů v participujících státech, včetně doprovodných aspektů u vybraných veřejných služeb (časová zátěž, transparentnost, počet nutně navštívených úřadů apod.), tzv. iritační koeficient (míru podráždění) občanů u jednotlivých typů služeb.

Nejdůležitějším výsledkem práce skupiny byl souborný dokument příspěvků jednotlivých zemí obsahující informace o národních přístupech k zjišťování, měření a snižování administrativní zátěže občanů.

  

vytisknout  e-mailem