Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Metodické doporučení ÚSC – aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2011

I. Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb.

Vláda schválila dne 7. prosince 2010 svým usnesení č. 891 návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (dále „nařízení“). Hlavním smyslem schváleného návrhu je s účinností od 1. ledna 2011 snížit stávající výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, a to v průměru o 5 %. Schválená právní úprava se týká uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

II. Dopady novelizace nařízení

1. Uvolnění členové zastupitelstva mají právní nárok na odměnu zakotven v příslušném zákoně (o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze). Odměnu je nutno (bez nutnosti předchozího schválení zastupitelstvem) poskytovat ve výši, kterou stanoví nařízení, a to bez možnosti jakéhokoliv „odchýlení“. Jelikož na základě novelizace nařízení dochází ke snížení odměn členů zastupitelstva, je nutno stávající, dosud vyplácenou výši odměn automaticky upravit. S účinností od 1. ledna 2011 bude poskytována nová (tedy o 5 % snížená) odměna všem uvolněným členům zastupitelstva.

2. Neuvolnění členové zastupitelstva nemají ze zákona právní nárok na poskytování odměny. Nařízení stanoví maximální výši odměny, kterou je možno neuvolněným členům zastupitelstva vyplácet, a zastupitelstvo schválí konkrétní výši odměn v rozpětí nula až dané maximum dle nařízení. Zastupitelstvo současně rozhodne, odkdy bude schválená výše odměn poskytována.

V praxi mohou v souvislosti s novelizací nařízení nastat následující situace:
a) Stávající usnesení zastupitelstva obce stanoví výši odměn 

  • obecně jako maximum dle nařízení
  • obecně jako určitý zlomek z maximální možné částky dle nařízení (např. 1/4, 1/3, 1/2, 3/4 maximální výše odměn dle nařízení)
  • konkrétní částkou, nepřesahující novou maximální hranici dle nařízení

V těchto případech není nutno cokoliv měnit, neboť zastupitelstvem schválená výše odměn nepřesahuje maximum dle novelizovaného nařízení.

b) Stávající usnesení zastupitelstva obce stanoví výši odměn

  • konkrétní částkou, která přesahuje novou maximální hranici dle nařízení
  • jiným způsobem, z něhož vyplývá vyšší částka odměn než nová maximální hranice dle nařízení

V těchto případech Ministerstvo vnitra doporučuje, aby zastupitelstvo obce na svém zasedání přijalo usnesení, dle něhož bude neuvolněným členům zastupitelstva poskytována odměna ve výši, která bude v souladu s novelizovaným nařízením. Usnesením zastupitelstva nelze stanovit odměny se zpětnou platností, a proto je vhodné schválit nové usnesení ještě v prosinci 2010.

Nedojde-li k přijetí nového usnesení zastupitelstva (resp. do doby, než k němu dojde, nestane-li se tak již v prosinci 2010), je přesto nezbytné vyplácet i neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 1. 2011 odměny ve snížené výši odpovídající novelizovanému nařízení, neboť dle nařízení ve znění před novelou nelze od 1. 1. 2011 při vyplácení odměn postupovat.

 

 

V Praze dne 14. prosince 2010

Zpracoval: odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV
 

vytisknout  e-mailem