Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Městská policie hl. m. Prahy vytvořila tabulková místa pro asistenty prevence kriminality

Preventivní projekty zaměřené na řešení bezpečnostních problémů sociálně vyloučených lokalit a lokalit ohrožených sociálním vyloučením, kam patří i projekt Asistent prevence kriminality, jsou obsahem dotačního titulu Ministerstva vnitra „Program prevence kriminality“. Ten vychází z vládou schválené „Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015“.
 
Do preventivního projektu Asistent prevence kriminality (dále jen „APK“) bylo ke konci roku 2014 zapojeno v rámci Programu prevence kriminality celkem 95 asistentů ve 33 obcích celé ČR.
 
Mimo to odbor prevence kriminality realizuje na výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí již druhý individuální projekt ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality II.“ reg. č. CZ.1.04/3.3.00/C5.00001. Jde o vytvoření 75 pozic APK od 1. 9. 2014 v celkem 20 městech v 11 krajích. (Podrobné informace o projektu lze nalézt na resortních webových stránkách.)
 
Městská policie hl. m. Prahy realizovala za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR v letech 2012 a 2013 na území městské části Praha 14 projekt prevence kriminality APK. Projekt a působení dvou asistentů se vedení MP Praha plně osvědčil, ale systém financování prostřednictvím pouze jednoletého grantového řízení se stal, s ohledem na kvalitní personální zajištění těchto pozic, nejistý a neflexibilní. MP Praha se proto, se souhlasem hl. m. Prahy, rozhodla v roce 2014 již neusilovat o dotace z MV a od ledna 2014 vytvořila dvě stálá tabulková místa asistentů prevence kriminality v rámci systemizace míst u MP Praha.
Tím se asistenti prevence kriminality na městské části Praha 14 stali plnohodnotnými zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Veškeré náklady spojené s jejich fungováním jsou plně hrazeny z rozpočtu Městské policie hl. m. Prahy. MP Praha je tak prakticky první městskou policií, která zakomponovala činnost a pozici APK bez ohledu na přidělení státních či evropských dotací. Nyní zpracovává MP Praha interní analýzy, které patrně povedou k navýšení počtu asistentů prevence kriminality a jejich nasazení i do dalších městských částí hl. m. Prahy.
 
Tento postup MP Praha potvrzuje, že projekt APK je ve městech úspěšný a městům se vyplatí své vlastní asistenty financovat i bez podpory státních či evropských dotací. Ministerstvu vnitra se tak zároveň uvolní ruce, aby mohlo podporovat rozšíření APK i do dalších měst, která zatím na dotaci nedosáhla a asistenti by jim pomohli, případně podpořit další kvalitní projekty prevence kriminality.
 
 
Za využití podkladů od MP Praha informuje JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem