Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Institut pro místní správu Praha: Konference eSvět – Quo vadis elektronizace veřejné správy?

Ministr vnitra Pecina, ředitelka IMS Praha Procházková a náměstek min. vnitra NouzaMinistr vnitra Pecina,
ředitelka IMS Praha Procházková
a náměstek min. vnitra Nouza

eGovernment vstoupil do viditelné fáze: propojují se počítačové sítě, to, co bylo pro občana přístupné jen velmi zprostředkovaně, je dnes přístupné všem. Neotevřeli jsmevšak tak trochu Pandořinu skříňku?
 
Ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA zahájil mezinárodní konferenci, kterou Institut Praha inspirativně přispěl k fenoménu, jenž na každém kroku stále více ovlivňuje náš život a přispívá k proměnám veřejné správy. Jak jsem řekl již při nástupu do funkce, patří eGovernment k mým prioritám“, ujistil přítomné svojí podporou ministr. Projektů, které jsou v běhu, je několik. Nejúspěšnější je Czech POINT. Otázky se zatím ještě vznášejí nad dvěma projekty – datovými schránkami a základními registry. První z nich technicky funguje, zájem obcí je však malý. Nemělo být vše rozčleněno do plynulejších fází? Další projekt, základní registry, je zpožděn. Bude nutné legislativně posunout lhůtu? Ukáže se, zda mohou být základní registry spuštěny alespoň v pozdějším termínu příštího roku. Ministr jedná se Svazem měst a obcí, s Asociací krajů. Ve hře jsou prostředky za několik miliard. Sdělil, že část prostředků prioritní osy 1 bude přesunuta do území, aby mohla být dokončena například datová úložiště obcí s rozšířenou působností.
 
Na ministra navázal jeho náměstek RNDr. Richard Nouza, CSc. Ocenil rozdělení konference do dvou sekcí. Za všemi činnostmi musíme vidět lidský faktor. Probíhá odborná příprava úředníků zainteresovaných na eGovernmentu. Institut Praha poskytuje partnerům v území metodickou a technickou pomoc. Pořádá otevřené semináře – k datovým schránkám, ke konverzi dokumentů. eGovernment nemůže existovat bez špičkového technického zázemí, ovšem ani bez kvalitně připravených lidí. „Co je v informační společnosti ceněno více než právo na informace?" dodal náměstek ministra. „Technologie je jenom nástrojem, prvotní jsou lidé," navázal vrchní ředitel sekce veřejné správy téhož ministerstva PhDr. Robert Ledvinka. Potřebujeme čas, abychom se s technologiemi obeznámili. Rozsah změn, které přinášejí do veřejné správy informační a komunikační technologie, je tak značný, že kdybychom je neuskutečnili, nebudeme mít za dva roky z čeho platit výkon veřejné správy. Historicky jedinečnou příležitostí je možnost využít prostředky z evropských strukturálních fondů. Ředitel Služby Cizinecké policie plk. Mgr. Vladislav Husák pak seznámil auditorium s některými prvky připravovaného vízového informačního systému a s využíváním informačních a komunikačních technologií v práci cizinecké policie po vstupu naší země do schengenského prostoru.
 
Odpolední paralelní program se zaměřil na další různé aspekty eGovernementu. Připomeňme ještě alespoň některé myšlenky, které zazněly v panelu k lidské dimenzi elektronického vládnutí. Ing. Jaroslav Svoboda (MV ČR) hovořil o pilířích projektů eGovernmentu očima občana jako zákazníka veřejné správy a seznámil posluchače s výzkumem zaměřeným na informační potřeby veřejnosti. RNDr. Milada Vaněčková z téhož ministerstva pak hovořila o kontaktních místech veřejné správy v území. Jejich dostupnost je jednou z klíčových podmínek úspěšnosti projektu Czech POINT. „Vybavenost internetem v institucích veřejné správy je téměř stoprocentní," upozornila Mgr. Eva Skarlandtová (ČSÚ) na výsledky zatím nejnovějšího rozsáhlého průzkumu. Velký nárůst (zvýšení na 32 %) zaznamenaly také blind friendly verze webových stránek a rozvoj on-line služeb.
 
Zajímavá informace o kategorii úředníků 50+ zazněla ve vystoupení tajemníka Antonína Metála (MěÚ Nový Bor). Právě tato kategorie zaměstnanců se nejúspěšněji přizpůsobila náročným potřebám eGovernmentu. Spisová služba a ekonomickomajetkové programy tvoří páteř elektronizovaných vnitřních činností úřadu. Vnější úkoly úřadu nejlépe ztělesňuje Czech POINT. PhDr. Václav Soukup z katedry kulturní antropologie FFUK vnesl do celé rozpravy výrazný filozofický aspekt, když promluvil na téma kyberantropologie. Upozornil, že „nežijeme pouze v reálném světě sociálních interakcí, ale stále více se ponořujeme do kyberprostoru. Přestáváme být lidskými bytostmi, nabýváme podobu sdělení na televizní obrazovce. Svět virtuální reality se informačními a komunikačními technologiemi neúprosně rozšiřuje. Zvládneme to? Unese člověk novou vlnu odcizení, která ho nemilosrdně zasahuje?
 
Co vše to znamená pro etiku?" navázal PhDr. Radek Mezulánik, další zástupce akademických kruhů na konferenci. Vždyť eGovernment je rostoucí průmysl, v němž neexistují obecně závazná pravidla. Problémy, které již zažíval eBusiness, zasahují nyní i eGovernment. Stále rychlejšímu vývoji technologií nestačíme čelit vytvářením etických norem. Jakmile ubývá přímé komunikace, důvěra se stává mnohem obtížnější. Před demokracií stojí velká výzva – skloubit svoje principy se službami informačních a komunikačních technologií. Výhled do budoucnosti je nadějný i zneklidňující.
 
Časopis Veřejná správa naváže na některá vystoupení inspirativní konference, která přinesla nahlédnutí za obvyklý horizont vnímání, souvisejícími tématy v dalších číslech.                       
 
Text Jiří Chum
Foto Radoslav Bernat

 

vytisknout  e-mailem