Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Memorandum o vzájemné spolupráci České televize a Ministerstva vnitra při rozvoji televizních služeb

Ministr vnitra Ivan Langer a Generální ředitel České televize Jiří Janeček podepsali 24. 2. 2009 memorandum o spolupráci ČT a MV na rozvoji služeb státní správy občanům prostřednictvím digitálního pozemního TV vysílání a související technické infrastruktury. 

 

"Předpokládám, že jste v minulém období zaregistrovali velkou aktivitu Ministerstva vnitra v oblasti digitalizace televizního vysílání. Ministerstvu vnitra byla přidělena do působnosti tato problematika a já věřím, že se nám podařilo zhostit se jí skutečně se ctí," uvedl Ivan Langer.

"Podpis memoranda opravdu vítám a pojímám ho jako faktické otevření dveří k cestě zavedení doplňkových služeb. Vždy jsme o doplňkových službách mluvili jako o hudbě poměrně vzdálené budoucnosti. Ta se teď radikálně přiblížila. Je pro mne nesmírně důležité, že můžeme pomoci lidem v tom, aby byli lépe informováni ze svých domovů," doplnil Jiří Janeček.

Rozvoj digitálního zemského vysílání a s tím souvisejících služeb figuruje v dlouhodobém strategickém plánu České televize jako jedna z předních priorit, zákonem stanovený úkol. Televize veřejné služby v této oblasti nyní učinila další významný krok. Spolupráce bude zaměřena na rozvoj služeb státní správy občanům prostřednictvím digitálního zemského TV vysílání (T Služeb), na budování související technické infrastruktury a její začlenění do národního krizového vyrozumívacího systému.

Ministr vnitra vysvětlil: "Až dosud mělo klasické televizní vysílání charakter pouze jednosměrného toku informací. Tedy provozovatel vysílá a divák přijímá, baví se a nebo se vzdělává. Naším cílem je využít právě technického potenciálu, který v sobě obsahuje digitální vysílání. Tzn. jednosměrnost toku informací vyměnit za obousměrný tok. Jinými slovy využít technologií, se kterými digitální vysílání pracuje tak, aby divák nebyl pouze pasivním přijímatelem informací, ale aby využíval služby, které mu budou v budoucnu nabízeny. Naší vizí je, aby si v budoucnu mohl každý skrze televizní obrazovku objednat např. výpis z katastru nemovitostí či z rejstříku trestů. Chci, aby měl každý svůj Czech POINT doma."

Technické řešení závisí na požadavcích státní správy, která bude dodávat obsah T Služeb a bude za něj v plné míře odpovídat. Česká televize poskytne nezbytné know-how pro vývoj potřebných aplikací a poté jako operátor zajistí šíření informací prostřednictvím regionalizované sítě digitálního zemského vysílání. Ta by měla umožnit selektivní zásah regionů až do úrovně vyšších územně správních celků. Takový systém informování obyvatel najde své uplatnění nejen ve všedním životě, ale i v případě krizových situací, jakými jsou průmyslové havárie, živelné pohromy a další události, v jejichž průběhu jiné komunikační prostředky (pevné telefonní linky, mobilní sítě, internet) zaznamenávají obvykle komplikace způsobené extrémním náporem veřejnosti na zdroje informací.

Česká televize a Ministerstvo vnitra ČR budou letos připravovat pilotní projekty. První z nich by měly být uvedeny do zkušebního provozu v závěru roku 2009. Začátek řádného provozu T Služeb lze očekávat v dalších letech. T Služby nikterak neovlivní stávající princip digitálního zemského vysílání čtyř programů České televize a doplňkových digitálních služeb v rámci multiplexu veřejné služby, budou zcela svébytným rozšířením digitální sítě 1.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  

vytisknout  e-mailem