Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mapy budoucnosti II

AKTUALITY

EU - ESF-OPZ

Duben 2022

Připravujeme konferenci, kde budou prezentovány zkušenosti, výsledky a výstupy z projektu Mapy budoucnosti II. Konference se bude konat 9. června 2022 v Národní technické knihovně v Praze. Je určená pro zástupce z řad Policie ČR i obecních policií, státní správy a samosprávy, odborníky z akademické sféry, neziskových organizací zabývajících se otevřenými daty a pro další odbornou veřejnost. Pozvánku a program naleznete na webových stránkách prevence kriminality.

Také se připravuje vzdělávací blok pro preventisty a další bezpečnostní pracovníky obcí, pracovníky městské policie, případně zastupitele obcí k používání map v oblasti prevence kriminality na území jejich obcí a vzdělávání pro policisty k využívání predikčních nástrojů vyvinutých v rámci projektu. Vzdělávání proběhne v květnu a červnu 2022.

Prosinec 2021

Bylo ukončeno období pilotního provozu k určení nutných úprav výstupů celého projektu. Mapa zobrazení kriminality zůstává nadále dostupná pro pilotní obce i veřejnost stejně, jako byly po dobu pilotního provozu. Současně však dojde k její úpravě dle závěrů evaluace pilotního provozu.

Březen 2021

V souvislosti s omezujícími opatřeními v návaznosti na koronavirovou pandemii došlo k výraznému poklesu a změně struktury kriminality, což mělo dopad na vývoj prediktivních nástrojů v projektu. Společně s dopadem COVIDu-19 na chod Policie ČR to bylo důvodem k podání žádosti o prodloužení pilotního provozu (a tím pádem i celého projektu) o 6 měsíců. Žádosti bylo vyhověno a konec projektu je nyní stanoven k 31. 8. 2022.
Současně po několika jednáních Městská policie hl. m. Praha, potažmo Magistrát hl. m. Prahy rozhodly o nezapojení se do projektu, nicméně v rámci pilotního území města Prahy dojde k zapojení dílčích městských částí Praha 2, 5 a 13, které o spolupráci zájem projevily.
Dále byl projekt prezentován na semináři Nemofóra - GeoInfoStrategie – co se podařilo a co ne (https://www.cuzk.cz/O-resortu/Nemoforum/Akce-Nemofora/Seminare/GeoInfoStrategie-%E2%80%93-co-se-podarilo-a-co-ne.aspx).

Prosinec 2020
V pilotním provozu byly zpřístupněny internetové mapy zobrazující registrovanou kriminalitu pro veřejnost a pilotní obce – https://kriminalita.policie.cz

Červen 2020
Byl spuštěn pilotní provoz projektu na vnitřních sítích Policie ČR.

Březen 2020
V rámci projektu došlo na jeho začátku k mírnému zpoždění a v rámci roku 2019 se objevila potřeba některých změn v plánované realizaci. Proto bylo požádáno o změnu projektu, která byla v březnu 2020 schválena.
Jednalo se především o prodloužení termínu realizace projektu do 28. 2. 2022 (a s tím související posuny či prodloužení klíčových aktivit). Dále o změnu některých plánovaných veřejných zakázek a posun finančních milníků.

vytisknout  e-mailem