Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kvalita a sociální služby: Q Ostrava

Ostrava-PřívozOstrava-Přívoz
Statutární město Ostrava uskutečnilo ve dvouletém období rozsáhlý vzdělávací projekt, který se zaměřil na posílení odborných kompetencí pracovníků v sociálních službách. Tato potřeba vyvstala mimo jiné v souvislosti s požadavkem zavádění Národních standardů kvality sociálních služeb.
 
Projektu předcházela Analýza vzdělávacích potřeb poskytovatelů sociálních služeb na území statutárního města Ostrava v červenci roku 2005. Byl zjišťován aktuální stav při řízení a zvyšování kvality u poskytovatelů sociálních služeb a požadavky na vzdělávání. Výsledky výzkumu ukázaly, že zaměstnanci s přímou zkušeností s implementací standardů kvality a metodami řízení motivují následně zaměstnance v organizaci k dalšímu vzdělávání. Dále z analýzy vyplynulo, že vzdělávání ve standardech kvality nelze oddělit od vzdělávání v ostatních metodách řízení kvality. Následujícího roku byla statutárním městem Ostrava podána žádost o finanční podporu projektu „Zvyšování kvality sociálních služeb na území statutárního města Ostrava (Q Ostrava)“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace a projekt tak byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky částkou ve výši 6,4 milionu korun.
 
Standardy kvality i manažerské metody řízení
Projekt Q Ostrava, který probíhal od května 2006 do dubna 2008, byl připraven pro pracovníky na manažerských pozicích nestátních neziskových organizací, příspěvkových organizací, městských obvodů i magistrátu a také pro odborný personál v přímé péči o uživatele služeb. Hlavními tématy vzdělávání byly standardy kvality sociálních služeb, které se vhodným způsobem podařilo propojit s ostatními manažerskými metodami řízení, což umožnilo jejich vnímání v širším kontextu. Pro pilotní ověření získaných dovedností a znalostí byla využita metoda benchmarkingu. Metoda je založena na výměně informací a její podstatou je zlepšování učením se od druhých.
 
Oficiálně byl projekt zahájen informačním seminářem pro všechny poskytovatele sociálních služeb na území města Ostravy, kterého se zúčastnilo přes sto zájemců o vzdělávání. První část vzdělávacího programu se zabývala Národními standardy kvality, druhá část Manažerskými metodami řízení kvality. Jak vyplývá z vyjádření jedné z účastnic Mgr. Markéty Grecmanové, personalistky a finanční manažerky z obecně prospěšné společnosti Bílý nosorožec, vzdělávání bylo přínosné i pro ty, kdo již základní zkušenosti se zaváděním standardů kvality do sociálních služeb měli.„Vzdělávání v projektu Q Ostrava nám umožnilo rozšířit si obzory o dané problematice a bylo důležité také z hlediska motivovanosti a sjednocení samotných zaměstnanců k práci na standardech; ti do této oblasti zavádění metod řízení kvality zpočátku tolik neviděli. …. Výměna zkušeností a dobré praxe se nakonec stala tím nejpodstatnějším faktorem. Navazující témata vzdělávání Další metody řízení kvality nám přinesly nové znalosti, náhledy na způsoby a cesty, jak k některých věcem přistupovat jinak. V situaci zavádění tržního systému také do sociálních služeb a na půdě konkurenceschopnosti, jsou manažerské dovednosti navíc stále více potřeba a stávají se základním pilířem kompetencí každého vedoucího pracovníka.
 
Vzdělávání bylo zajišťováno dodavatelsky organizacemi Slezskou diakonií a Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Do projektu bylo zapojeno 445 zaměstnanců 71 poskytovatelů sociálních služeb na území města Ostravy ze 102 zařízení. Komplexní vzdělávání s osvědčením absolvovalo 360 osob. Uskutečnily se závěrečná konference a 324 seminářů.
 
Zhodnocení projektu
Přínosem projektu bylo vytvoření neformální komunikační sítě na bázi partnerství mezi jednotlivými poskytovateli a zadavateli sociálních služeb, mezi profesemi i úrovněmi řízení. K problematickým záležitostem lze pak přiřadit rozsáhlou administraci projektu, délku trvání a potřebu zvýšené náročnosti na udržení motivace účastníků v „hektické" době registrací poskytovatelů a změn, které od 1. ledna 2007 přinesl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přesto však průběh i výsledky projektu předčily očekávání realizačního týmu i účastníků. Svým rozsahem a podporou poskytovatelů na území Ostravy může být dobrým příkladem podpory města a jeho spolupráce s poskytovateli. Je také inspirací pro přípravu dalšího návazného projektu odpovídajícího aktuálním vzdělávacím potřebám. Podrobné informace je možno nalézt na webových stránkách projektu Q Ostrava www.qostrava.cz.
 
text Mgr. Jaroslava Rovňáková,  Magistrát města Ostravy
foto Radoslav Bernat

vytisknout  e-mailem