Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 4/2020

Ročník LIII 

KRIMINALISTIKA 4_2020 OBAL.jpgGrohmannová, K.
Roubalová, M.
Mravčík, V.
Odhad ekonomicky motivované drogové kriminality v krajích................................. 263
An estimate of economically-motivated drug crime-rate in the regions
Einschätzung der ökonomisch motivierten Drogenkriminalität in den Bezirken

Smejkal, V.
K trestné činnosti spočívající v neoprávněném šíření audiovizuálních děl
prostřednictvím Internetu............................................................................................. 279

On criminal activity that consists in unauthorised dissemination
of audio-visual works on the Internet
Zur Straftat der unbefugten Verbreitung von audiovisuellen Werken
mittels Internet

Kmječová, M.
Zimmerová, D.
Tröberová, H.
Čulík, A.
Mašek, J.
Individualizace rukopisu žáků druhého stupně základní školy................................ 295
Individualisation of handwriting of middle school pupils.
Individualisierung der Handschrift von Schülern der Sekundarstufe der Volksschulen

Kment, V.
Právo digitálních vlastnoručních podpisů.................................................................. 309
The Law of Digital Handwritten Signatures
Das Recht der eigenhändigen digitalen Unterschriften

INFORMACE
Jelínek, J........................................................................................................................ 325
Existuje „evropská“ korporátní kriminologie?
Is there a “European” corporate criminology?
Gibt es eine „europäische“ korporative Kriminologie?

RECENZE
Spurný, J....................................................................................................................... 329
Boukalová, H., I. Gillernová (ed.) a kol., (2020), Kapitoly z forenzní psychologie.
Praha, Karolinum.
Boukalová, H., I. Gillernová (ed.) a kol., (2020), Chapters from Forensic
Psychology. Prague, Karolinum. 435 p.
Boukalová, H., I. Gillernová (ed.) und Koll., (2020), Kapitel aus der forensischen
Psychologie. Prag. Karolinum. 435 S.

Stupka, J.
Nové právní předpisy (září 2020 – listopad 2020)..................................................... 331
New legal regulations (September 2020 – November 2020)
Neue Rechtsvorschriften (September 2020 – November 2020)

Rabinská, I.
Judikatura.................................................................................................................... 333
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem