Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 4/2019

Ročník LII 

krim_4_19_obalka.jpgČermák, M.
Absence digitálních stop nemusí zabránit objasnění
trestné činnosti .................................................................................................. 243

An absence of digital footprints need not prevent clarification of criminal activity
Die Abwesenheit digitaler Spuren muss der Aufklärung von Straftaten
nicht im Wege stehen

Rosůlek, A.
Otázka legalizace drog v České republice. Ano, nebo ne? .......................... 256
The issue of legalization of drugs in the Czech Republic. Yes, or no?
Die Frage der Legalisierung von Drogen in der Tschechischen Republik
Ja oder nein?

Moulisová, M.
Aktuální zjištěná kriminalita cizinců, zvláště těch,
jichž je v ČR nejvíce ......................................................................................... 276

The current detected criminality of foreigner, especially those,
who are the most numerous in the Czech Republic
Aktuelle ermittelte Kriminalität von Ausländern, insbesondere von denjenigen
Ausländern, die in Tschechien am meisten vertreten sind

Luňáková, M.
Skupinová identifikace inkoustů a databáze psacích prostředků ............... 291
Group identification of inks and a database of writing tools
Gruppenidentifizierung von Tinten und die Schreibmittel-Datenbank 

RECENZE
Beranová, A.
Jelínek, J. a kol.: Deset let od přijetí českého trestního zákoníku.
Praha: Leges, 2019, 586 stran. ....................................................................... 306

Jelínek, J. a kol.: Ten years since the adoption of the Czech Criminal Code.
Praha: Leges, 2019, 586 stran.
Jelínek, J. a kol.:  Zehn Jahre nach der Verabschiedung des tschechischen
Strafgesetzbuches. Praha: Leges, 2019, 586 stran. 


Stupka, J.
Nové právní předpisy (září – listopad 2019) ................................................... 311
New legal regulations (September – November 2019)
Neue Rechtsvorschriften (September – November 2019)


Rabinská, I.
Judikatura ......................................................................................................... 312
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem