Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 4/2013

Ročník XLVI 

krim_4_13_obalka.jpgSuchánek, J.
Historie a současnost zjišťování přítomnosti etylalkoholu v lidském těle..................241
Geschichte und Gegenwart der Feststellung der Anwesenheit von Äthylalkohol im menschlichen
Körper
The history and present of detecting the presence of ethyl-alcohol in the human body

Čandík,  M. - Petr Jedinák, P.
Statistický pohled na proces hodnocení příslušníků P ČR.........................................250
Statistischer Aspekt des Prozesses Bewertung der Angehörigen der Polizei der Tschechischen
Republik
A statistical view of the process of assessment of members of the Police of the Czech Republic

Marešová, A.
Výsledky šetření provedeného mezi recidivisty – klienty sociálních služeb...............270
Ergebnisse der Untersuchung, die unter Wiederholungstätern – Klienten sozialer Dienste
durchgeführt wurde
The results of a survey carried out among recidivists-clients of social services

ZE ZAHRANIČÍ
Divišová V.
Metodologické problémy ve výzkumu teroristických aktů jednotlivců:
řípad Nidal Malik Hasan..................................................................................................................275

Methodologische Probleme bei der Untersuchung von Terrorakten Einzelner: Fall Nidal Malik Hasan
Methodological problems in the research of terrorist acts of individuals: the case of Nidal Malik Hasan

Petrovič, A. - Modranský, P.
Dekriminalizácia marihuany – Kriminologický prieskum.........................................290
Entkriminalisierung von Marihuana – Kriminologische Untersuchung
Decriminalising marihuana – A criminological survey
Dluhoš, M.

Nejvyšší orgán ruskojazyčných zločineckých organizací – schodka...........................306
Oberstes Organ der russischsprachigen Verbrecherorganisation –
schodka
The highest authority among Russian-speaking criminal organisations – the schodka

Rabinská, I.
Judikatura......................................................................................................................315
Judicature
Die Judikatur

Stupka, J.
Nové právní předpisy (květen – červenec 2013............................................................317
New legal regulations (May to July 2013)
Neue Rechtsvorschriften (Mai – Juli 2013)

vytisknout  e-mailem