Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 3/2020

Ročník LIII 

KRIMINALISTIKA 3_2020 OBAL.jpgZákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži uložený
právnické osobě v trestním řízení

Jelínek, J..............................................................................................................................................163

Specifika znaleckého zkoumání digitálních vlastnoručních podpisů
Zimmer, J..............................................................................................................................................179

Kriminalitou ohrožení senioři v České republice – poznatky z výzkumu
Martinková, M.........................................................................................................................190

Paní Spravedlnost a slečna Pravděpodobnost: Setkání na nejvyšší úrovni
Fürst, T., Fürstová, J., Tomoszek, M., Šimková, H., Zimmer, J..............................................212

RECENZE
Jiří Jelínek a kolektiv: Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení.
Nakladatelství Leges, s. r. o., Praha 2019, 548 stran.

Tibitanzlová, A........................................................................................................................224

SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. 2. rozšířenéa aktualizované
vydání. Plzeň: Nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 936 str. ISBN 978-80-7380-720-7.

Vlčková, A..............................................................................................................................228

Nové právní předpisy (červen 2020 – srpen 2020)
Stupka, J................................................................................................................................232

JUBILEUM
Životní jubileum prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc.
Musil, J...................................................................................................................................238

vytisknout  e-mailem