Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 3/2019

Ročník LII 

krim_3_19_obalka.jpgRosůlek, A.
Otázka legalizace drog v Polsku. Ano, nebo ne? ........................................................163
The question of legalisation of drugs in Poland. Yes, or no?
Die Frage der Legalisierung von Drogen in Polen. Ja oder nein?


Staněk, J.
Typologie podvodů na DPH z pohledu orgánů
činných v trestním řízení II. ...........................................................................................184

Typology of VAT fraud from the perspective of law enforcement
and judicial authorities II.
Die Typologie der MwSt.-Betrüge aus Sicht der Strafverfolgungsbehörde II.


Havel, J., Hlavín, P.
Nové možnosti zviditelňování latentních daktyloskopických stop ..........................202
New options for making latent dactyloscopic traces visible
Neue Möglichkeiten zur Sichtbarmachung latenter daktyloskopischer Spuren


ZE ZAHRANIČÍ
Syková, A.
Trestní proces Jihoafrické republiky – obecné principy
jihoafrického trestního řízení .....................................................................................214

Criminal procedure in the Republic of South Africa – general principles
of South-African criminal proceedings
Strafprozess in der Südafrikanischen Republik – allgemeine Grundsätze
im südafrikanischen Strafverfahren 


RECENZE
Šimovček, I.
Jelínek, J.: Trestní odpovědnost právnických osob v České republice.
Problémy a perspektivy ............................................................................................227

Criminal liability of legal entities in the Czech Republic.
Problems and perspectives
Die Strafverantwortung von juristischen Personen in der Tschechischen Republik.
Probleme und Perspektiven 


Straus, J.
MATES a kol.: Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů ...........................231
Protection of personality rights, privacy rights and personal data
Der Schutz der Persönlichkeit, der Privatsphäre und personenbezogener Daten  
Stupka, J.
Nové právní předpisy (červen 2019 – srpen 2019) .................................................234
New legal regulations (June 2019 – August 2019)
Neue Rechtsvorschriften (Juni 2019 – August 2019)


Rabinská, I.
Judikatura ..................................................................................................................235
Judicature
Die Judikatur

vytisknout  e-mailem