Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 2/2018

Ročník LI 

krim_2_18_obalka.jpgČÍRTKOVÁ, L.
Úskalí při interpretaci psychologických závěrů o věrohodnosti .............................83
The pitfalls in interpretation of psychological conclusions on credibility
Die Schwierigkeiten bei der Interpretierung psychologischer
Schlussfolgerungen bezüglich der Glaubhaftigkeit

KOTRLÝ, M., POKORNÝ, J.
Analýza nestandardních a podomácku vyrobených
výbušnin a jejich povýbuchových zplodin ve forenzní praxi – část I .......................98

Analysis of non-standard and home-made explosives
and their post-explosion emissions in forensic practice – part I.
Analyse unüblicher, selbstfabrizierter Explosivstoffe und der nach
ihrer Explosion entstehenden Produkte in der forensischen Praxis – Teil I.

MAREŠOVÁ, A.
Počty vězněných žen v ČR se za posledních deset let téměř zdvojnásobily. Proč?.....108
The numbers of imprisoned women have nearly doubled over the past ten years. Why?
Die Zahl der Frauen in Justizvollzugsanstalten hat sich in den letzten zehn Jahren
fast verdoppelt. Woran liegt das?

ROUBALOVÁ, M.; HOLAS, J.; KOSTELNÍKOVÁ, Z.; PEŠKOVÁ, M.
Výzkum obětí trestné činnosti – první výsledky .................................................124
Survey on victims of criminal activity – first results
Untersuchung von Opfern krimineller Handlungen – erste Ergebnisse

KOTLÁN, P.
Vybrané problémy dokazování trestného činu zkrácení daně ..............................135
Selected problems of proving the crime of tax evasion
Kriminelle Handlung Steuerhinterziehung – ausgewählte
Probleme bei der Beweisaufnahme

RECENZE A ANOTACE
KONRÁD, Z.
NĚMEC, M.: Kriminalistická taktika pro policisty a studenty
Policejní akademie České republiky. Praha: ABOOK 2017, 548 stran,
ISBN 978-80-906974-0-9..................................................................................147


HERANOVÁ, S.
JELÍNEK, Jiří a kolektiv: Terorismus – základní otázky trestního práva
a kriminologie. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-256-1 .............................149


INFORMACE
MULÁK, J.
Zpráva z mezinárodní vědecké konference
„Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces“................152


JElÍNEK, J.
Zpráva o mezinárodní vědecké konferenci
„Kriminológia jako súčasť trestnej politiky“......................................................156


NEKROLOG
Úmrtí JUDr. Zdeňka Karabce, CSc. ....................................................................160
 

vytisknout  e-mailem