Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 2/2014

Ročník XLVII 

krim_2_14_obalka.jpgMusil, J.
Daří se v České republice uskutečňovat nové kriminálně politické strategie
boje proti hospodářské a finanční kriminalitě? Běh na dlouhou trať..............................................81

Is the Czech Republic successful in carrying out the new criminal-policy strategy
of fighting economic and financial crime? It is a long-distance run
Gelingt es in der Tschechischen Republik die neuen kriminalistisch-politische Strategien
des Kampfes gegen die Wirtschafts- und Finanzkriminalität umzusetzen? Eine langwierige Sache

Kotrlý, M.
Analýza pedologických stop ve forenzní praxi ................................................................91
The analysis of pedological traces in forensic practice
Die Analyse der pedologischen Spuren in der forensischen Praxis

Staňková, L.
Oběti násilné kriminality ve světle nového zákona o obětech.......................................108
The violet crime cictims in the new act on the victims of crimes
Die Opfer der Gewaltkriminalität im Licht des neuen Opfergesetzes

Cejp, M.
Základní charakteristiky organizovaných zločineckých skupin
na území České republiky za rok 2012 ..................................................................................118

The basic characteristics of organised crime groups on the territory of the Czech Republic
in the year 2012
Die Grundcharakteristiken der organisierten Verbrechergruppen auf dem Territorium
der Tschechischen Republik für das Jahr 2012

Marešová, A.
Charakteristika věznice  - nezbytná součást poznatků z penologického výzkumu............128
The characteristics of a penitentiary – a necessary part of the findings of penological research
Die Charakteristik der Vollzugsanstalt – unentbehrlicher Bestandteil der Erkenntnisse
der penologischen Untersuchung

ZE ZAHRANIČÍ
Saxová, A., Zelenková, M., Krajníková, M.
Skúmanie originálov sporných písomnosti, a kópií sporných písemností.....…..................139
Examination of the originals and copies of disputable documents, copies
Die Untersuchung der Originale und strittiger Schriftstücke, Kopien

INFORMACE…………………..………………….…………….…………….………....151

Rabinská, I.
Judikatura…………………..…………….…………….……….................…….……….152
Judicature
Die Judikatur

Stupka, J.
Nové právní předpisy (prosinec 2013– únor 2014…..............................................…...155
New legal regulations (December 2013 to February 2014)
Neue Rechtsvorschriften (Dezember 2013 – Februar 2014)

vytisknout  e-mailem