Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KRIMINALISTIKA 1/2017

Ročník L 

krim_1_17_obalka.jpgJelínek, J.
Jak dál s trestním stíháním se souhlasem poškozeného..........................................3
How to proceed further regarding criminal prosecution with consent from the aggrieved
Wie soll es mit der Strafverfolgung mit Zustimmung des Geschädigten weitergehen

Neustupný, M.
Problematika řešení právních otázek ve znaleckém posudku nebo odborném vyjádření

z oboru kriminalistika, odvětví pyrotechnika, munice, výbušniny...........12
The issue of resolving legal questions in an expert report or professional
judgments in the field of criminalistics, pyrotechnics, ammunition, explosives.
Die Problematik der Klärung von Rechtsfragen im Sachverständigengutachten

oder der Expertenerklärung im Bereich der Kriminalistik, in der Pyrotechnik,

Munitions, Sprengstoffbranche

Marešová, A.,Tamchyna, M.
Je anglické vězeňství náš vzor?..........................................................................23
Is the British prison system our example?
Ist das englische Gefängniswesen unser Vorbild?

Moulisová, M.
Diferencovanost kriminality cizinců...................................................................34
Differentiation of crime committed by foreign nationals
Die Differenziertheit der Ausländerkriminalität

Krajník, V., Krajníková, M., Samková, J.
Znaky rukopisu dominantnej a nedominantnej ruky...........................................50
The features of handwriting of the dominant and the non-dominant hand
Die Merkmale der Handschrift der dominanten und der nicht-dominanten Hand

Ze zahraničí
Tittlová, M.
Možnosti oznámenia údajov o telekomunikačnej prevádzke v trestnom konaní
(zhodnotenie slovenskej trestnoprávnej úpravy).................................................63

The options for imparting traffic on telecommunication data in criminal action
(evaluation of the Slovak criminal law adjustment)
Die Möglichkeiten der Übermittlung  von Daten über den Telekommunikationsbetrieb in der Strafverfolgung 
(Bewertung der slowakischen strafrechtlichen Regelung)

Informace
Jelínek, J.
Prof. Antonín Růžek – sto let od narození............................................................73
Prof. Antonín Růžek – one hundred years since birth
Prof. Antonín Růžek – Der 100ste Geburtstag 

RECENZE
Musil, J.
Změna paradigmat kriminalistiky?
Polská monografie o palčivých problémech kriminalistické nauky.........................75
A change in the paradigms of criminalistics? A Polish monograph on pressing problems
of criminalistic science
Die Veränderung der Paradigmen der Kriminalistik? Polnische Monographie über brennende Probleme
der kriminalistischen Lehre

Stupka, J.
Nové právní předpisy (říjen - prosinec 2016).......................................................79
New legal regulations (October to December 2016)
Neue Rechtsvorschriften (Oktober - Dezember 2016)

vytisknout  e-mailem