Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krádeže vozidel - Zabezpečení automobilů

Zabezpečení vozidel v kpt. „Co mohu udělat já" 

Některé příčiny automobilové kriminality

Příčinu automobilové kriminality je nutno, mimo jiné, vidět v nedostatečném zabezpečení vozidel. Nezabezpečený automobil ukradne zručný zloděj, ale vůz dostatečně chráněný jen zloděj specialista.

Dříve hojně rozšířený důvod krádeže, jen tak se povozit, je v současné době spíše výjimkou. Auta se dnes kradou většinou za účelem jejich vývozu mimo republiku nebo na náhradní díly. Taková auta jsou kradena víceméně na zakázku a je velmi obtížné je najít.

Početnou skupinu ztracených aut dnes tvoří i leasingové nebo úvěrové podvody. Ty páchají sami nájemci vozidel, často v součinnosti s organizovanou skupinou. Za auto zaplatí základní leasingovou či úvěrovou splátku, převezmou ho, vyvezou a nahlásí jako odcizené.

Automobilová kriminalita je spojená i s celkovou apatií a malou všímavostí občanů. Ti se v mnoha případech dokonce stávají tichými svědky vykrádání nebo odcizení aut. Částečnou vinu na tomto stavu mají i „odborné“ instalace autoalarmů od firem bez dostatečných znalostí, zkušeností a především patřičných atestů k této činnosti. Instalace autoalarmů, které nebyly vyzkoušeny akreditovanou laboratoří vykazují velké množství „falešných poplachů.“ I to je důvod, že veřejnost na alarm nereaguje. Zabezpečovací technika určená k ochraně vozidla musí být pochopitelně i schválena příslušným pracovištěm Ministerstva dopravy (výrobek je opatřen značkou - ATEST 8 SD).

Co se krade?
Podle výše škod zaujímají nejnižší místo krádeže jednotlivých odnímatelných dílů vozidla (disky kol, pneumatiky s ráfky, autoantény, zpětná zrcátka, střešní nosiče apod.)

Další skupinu tvoří náhradní díly a povinná výbava k vozidlu, která bývá většinou uložena v zavazadlovém prostoru (náhradní pneumatika s ráfkem, zvedák, nářadí apod.) Vyhledávaným artiklem jsou i autorádia či CD přehrávače, které velmi rychle směřují k překupníkům. Novou doménou pro zloděje jsou navigační systémy aut.
 
Obdobnou skupinou jsou i věci odložené či uložené ve vozidle, v zavazadlovém prostoru nebo na střešním nosiči (kabáty, fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, obchodní nebo jiné dokumenty, osobní doklady, klíče od bytu či provozovny, kufry a příruční zavazadla, lyže, jízdní kola, windsurfing apod.)

Nejhorším případem je, když zmizí celé vozidlo. Beznaděj však není na místě, neboť majitel může vždy využít některé z následujících možností.

Organizačně technická opatření

Nejjednodušším opatřením ke snížení možného rizika vykradení či odcizení vozidla je respektování a využití tzv. organizačně - technických opatření. Jsou to opatření velmi jednoduchá, levná a časově nenáročná – například:

 • Parkování pokud možno na osvětleném místě v blízkosti obydlí.
 • Využívání hlídaných parkovišť či garáží.
 • Nenechávat důležité a cennější věci ve vozidle. 
 • Používání přenosných a kódovaných autorádií. 
 • Vždy řádné uzamčení všech zámků vozidla, i když se jedná o sebe kratší dobu jeho opuštění (např. u čerpacích stanic).  

Mechanické zábranné prostředky

Vyšším stupněm ochrany vozidla je instalace mechanických zábranných prostředků, které mají za úkol především pozdržet pachatele. Pro řidiče je jejich obsluha zcela jednoduchá a rychlá. K nejlevnějším mechanickým zábranným prostředkům různé odnímatelné uzamykatelné páky a tyče na volant, zámky pedálů, tzv. botičky na kola atd.

Daleko účinnější ochranu vozu zajišťují zařízení pevně spojená s karoserií vozu – zámky převodovek. Ty odradí i ostřílenější zloděje. Pro příklad lze uvést dva systémy:

 • Zařízení na zablokování a uzamčení řadícího táhla v poloze zpětného chodu. Princip zabezpečení spočívá v zablokování a uzamčení pohyblivých částí řazení (řadícího táhla v poloze zařazeného zpětného stupně “R”, respektive polohy “P” u vozů s automatickou převodovkou) s částí pevně spojenou s vozidlem pomocí čepu z nerezové oceli. Zařízení je po instalaci ve voze nerozebíratelné.
 • Závorový zámek řazení  též slouží k uzamčení mechanismu řazení převodovky (mechanická v poloze zpětný chod, automatická v poloze parking). Systém je tvořen vzpěrou pevně spojenou s pouzdrem se zámkem a odnímatelnou závorou. Vzpěra je vyrobena z oceli (zvýšená odolnost proti pilování, řezání, vrtání a tepelným šokům). Systém je po nainstalování opět nerozebíratelný.

Pokud má výrobek za sebou solidní vývoj, široký sortiment originálních typů, je zpracován z odolného materiálu a má příslušné certifikáty, atestya servisní zázemí, nemůže být laciný.

Uváděná renomovaná zařízení se musí dodávat zásadně s odbornou montáží, v autorizovaném a řádně proškoleném montážním středisku, či značkovém servisu. Servis by měl být označen a vybaven příslušnými atesty a odbornými montážními pokyny.

Žádný z těchto uvedených mechanických systémů se nedá označit za optimální, ale také se nedá zatracovat. Každý má své výhody i slabší stránky. Jedno ale mají společné – představují pro zloděje určitou překážku, kterou musí v co nejkratším čase překonat. Čas nutný k překonání zábrany je také jedním z kritérií pro rozlišení a následné posouzení kvality a účinnosti zabezpečovacího zařízení vozidla.

Další možnosti ochrany
Pro znemožnění krádeží odnímatelných součástek vozidla slouží nejrůznější uzamykatelné ráfky a matice kol, pojistné šrouby kol, uzamykatelné střešní nosiče apod.
Pasivní ochranu vozidla je možné zajistit i:

 • Pískováním skel kódem bezpečnostního značení. Pískování skel má význam pro policejní praxi, a to nejen v pátrání po odcizených vozidlech, ale i při pátrání po majiteli nalezeného či odstaveného vozidla. Bezpečnostní kód se stal jedním z důležitých markantů, který pomáhá vypátrat odcizená vozidla.
 • Značením všech skel vozu VIN kódem. VIN kód se  vybrousí do patřičné hloubky, která zaručí jeho neodstranitelnost. V případě, že se přesto zloděj rozhodne takový vůz odcizit a následně kód odstranit, má problémy. Při odstraňování kódu sklo vždy praskne. Výměna všech oken v rámci změny identity vozidla je pro zloděje finančně nákladná a časově náročná. Vozidla takto označená se odcizují podstatně méně než vozidla ostatní.

VIN kód je využíván Interpolem a policejními orgány po celém světě. Jedná se v podstatě o rodné číslo automobilu. 17-ti místný kód má pevnou logickou strukturu a je podle normy ISO 3779 užíván všemi výrobci motorových vozidel. VIN kód je pro každé vozidlo unikátní a lze z něj zjistit řadu důležitých informací. 

 • Označování jednotlivých dílů auta speciálními prostředky, které jsou viditelné pouze při dopadu UV světla (např. mikrotečky). 

Autoalarmy a imobilizéry

Vyšším standardem zabezpečení a ochrany auta je instalace imobilizérů a autoalarmů.
Imobilizér je zařízení, které pasivním způsobem blokuje možnost neoprávněného nastartování vozidla. Imobilizér, podle typu, přerušuje důležité elektrické a palivové obvody vozu. Podle počtu přerušovaných obvodů se imobilizéry dělí na dvou nebo tří okruhové. Jednotlivé obvody jsou na sobě nezávislé. Aktivace imobilizéru je většinou automatická po 30 vteřinách od vypnutí zapalování vozu. Deaktivace je většinou prováděna pomocí dotykového čipu. Imobilizér může být aktivován nebo deaktivován i pomocí dálkového ovladače. V zemích Evropské unie jsou imobilizéry již povinnou výbavou u nově vyráběných vozů.

Elektronické autoalarmy jako nadstavba základní mechaniky umocňují odolnost vozidla vůči snahám o odcizení vozidla. Na rozdíl od imobilizérů je aktivním zabezpečovacím zařízením.  Obecně se autoalarm skládá z:

 • ústředny (slouží k vyhodnocení signálů z jednotlivých detektorů a v případě, že signál vyhodnotí jako poplachový, dochází k akustickému a optickému poplachu); 
 • detektorů (slouží ke snímání podnětů, které by mohly být vyhodnoceny jako napadení vozidla) a 
 • sirény (slouží k akustické signalizaci v případě poplachu).

Kvalitní autoalarmy jsou vždy kombinovány s imobilizérem. Ve spojitosti s autoalarmen se využívá  tzv. pager, který slouží k bezdrátovému přenosu informace o napadení vozu k majiteli. Přenos je možný do vzdálenosti několika stovek metrů v závislosti na místních podmínkách. Využívá se i přenos poplachové informace na mobilní telefon.

Cesta ke zkvalitnění ochrany a k omezení krádeží motorových vozidel vede přes výše uvedené systémy k systémům s vyšší pravděpodobností nalezení odcizeného vozidla, případně zadržení pachatele. Jedná se o vyhledávací, monitorovací a lokalizační systémy odcizených vozidel. Jejich předností je, že umožňují v okamžiku spáchání útoku proti vozidlu  přenos informace v reálném čase bez prodlení, určení směru pohybu a lokalizaci konkrétního místa, kde se vozidlo pohybuje. Tím vytvářejí dobré výchozí podmínky pro rychlé zadržení pachatele a zajištění vozidla.

Smysluplný vyhledávací systém je ten, který je využitelný na celém světě, je cenově dostupný a má vazbu na pojistné podmínky pojišťoven. Musí být schopen předat maximum informací o změně polohy vozidla a informace a údaje o jeho majiteli, což je důležité pro taktiku zákroku. 

Pojistná smlouva

Vhodně uzavřená pojistná smlouva pro případ krádeže věcí z vozidla, jeho odcizení a požáru je základním předpokladem dobré strategie ochrany majetku každého občana. Pojištění majetku zahrnuje řadu rizik, mezi které je zahrnuto i riziko odcizení v souvislosti se zásahem třetí osoby. Rozsah pojištění je u každé pojišťovny určen všeobecnými pojistnými podmínkami, které musejí být schváleny Ministerstvem financí. U většiny pojišťoven je nezbytným předpokladem pro následné plnění pojistky, aby pachatel překonal stanovené překážky čili určitý stupeň zabezpečení. Tím se jednotlivé pojišťovny od sebe navzájem liší a je jen na zákazníkovi, kterou si vybere. Je třeba připomenout, že pojistná smlouva je jako každá jiná obdobná smlouva vyjádřením vůle dvou zcela rovnoprávných subjektů. Před jejím schválením je třeba ji důkladně (celou) pročíst a promyslet. Předejde se tak pozdějším problémům. 

Shrnutí

Žádný objekt včetně vozidla nelze ochránit a zabezpečit zcela, tedy na 100 %. Přesto menší stupeň rizika ztráty vozu či jeho vykradení se dá ovlivnit zejména:

 • Dodržováním základních organizačně-technických doporučení.
 • Instalací certifikovaných mechanických zábranných prostředků jako základu zabezpečení, případně autoalarmů.
 • Zabudováním vyhledávacích systémů.
 • Vhodně uzavřenou pojistnou smlouvou.

Informaci připravil: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, e-mail: sitprev@mvcr.cz

Publikace „Zabezpečení automobilů
 

vytisknout  e-mailem