Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krádeže vozidel - Národní platforma

Krádeže motorových vozidel - národní platforma 

Národní platforma

V rámci Národní platformy bylo zřízeno několik pracovních skupin:

  1. „Kontrolní skupina“ se zabývá zejména výměnou a analýzou poznatků z kontrolní činnosti subjektů zapojených do Národní platformy (např. pojistnými a úvěrovými podvody, zneužíváním čistopisů, kontrolami vozidel ve stanicích technické kontroly, kontrolami na autovrakovištích, nakládáním s doklady k vozidlu, poznatky ze Schengenského informačního systému apod.). Kontrolní skupina dále dle potřeb zajišťuje  potřebnou součinnost kontrolních subjektů a zabývá se i analýzou věcných či legislativních bariér pro efektivní řešení protiprávní činnosti související s motorovými vozidly. Výsledkem jsou pak návrhy legislativních, kontrolně metodických či jiných změn, které mohou přispět ke zlepšení v dané oblasti.
  2. Pracovní skupina pro „havarovaná vozidla a autovraky“ (odpadová skupina)  se zabývá otázkou opětovného použití trvale vyřazených vozidel a režimem jejich přepravy,  v dalším období se zaměří zejména na otázku nakládání s havarovanými vozidly a jejich částmi. 
  3. „Policejní skupina“ se zabývá zejména řešením aktuálních záležitostí souvisejících s objasňováním krádeží motorových vozidel a odhalováním pachatelů -  součinností útvarů policie a dalších orgánů státní správy, event. samosprávy, identifikací vozidel, efektivním využíváním a vyhodnocováním informací z informačních systémů Policie ČR a vzájemnou výměnu informací s ostatními subjekty, analýzou nápadu trestné činnosti a trendů v páchání krádeží motorových vozidel, apod.  
  4. „Preventivně informační skupina.“ Ve spolupráci se Sdružením na ochranu vlastníků automobilů bylo připraveno již třetí vydání  publikace „Koupě ojetiny není riziková, pokud znáte tato pravidla.“Brožurka je zaměřena na nejčastější případy zastírání nelegálního nakládání s motorovými vozidly (např. omlazování vozidel přetáčením tachometrů, pozměňování dokumentů k vozidlu, zastírání původu odcizených vozidel, používání náhradních dílů z odcizených vozidel, prodej vozidel, která nejsou ve vlastnictví prodejce – např. vozidel v leasingu či nesplacených vozidel pořízených na úvěr, zastírání skutečného technického stavu vozidla, zamlčení informace o tom, že vozidlo bylo havarované apod.). Brožura je inspirována skutečnými případy poškozených osob.  Navíc je doplněna řadou fotografií, které vám při koupi ojetého vozidla usnadní jeho základní prověření. 
  5. Průřezově se dle aktuální potřeby řeší využití informačních systémů subjektů zapojených do Národní platformy pro operativní, kontrolní a  analytickou činnost.  Podařilo se propojit nový informační systém Ministerstva životního prostředí pro sledování toku vybraných autovraků s webovou prezentací informačního systému Pátrání po motorových vozidlech Policie ČR a s postupem pro trvalé odhlášení vozidel z registru. Ve spolupráci s Policejním prezidiem a Ministerstvem dopravy byl zajištěn  přístup vybraných policistů  do Centralizovaného informačního systému pro stanice technické kontroly. Přístup do databáze Ministerstva dopravy je nezbytný zejména pro službu dopravní policie (šetření dopravních nehod a technické kontroly při dohledu na bezpečnost silničního provozu) a pro službu kriminální policie (objasňování krádeží motorových vozidel, pojistných podvodů a jiných nelegálních jednání spojených s motorovými vozidly).

      Činnost Národní platformy byla prezentována i na mezinárodní konferenci národních kontaktních míst členských států EU zodpovědných za mezinárodní boj proti obchodování s odcizenými motorovými  (V rámci předsednictví České republiky, v Praze, ve dnech 21. – 22. května 2009). Kontaktním bodem za Českou republiku je Útvar pro odhalování organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. Činnost speciálního odboru útvaru je zaměřena prioritně na koordinaci a metodiku a vedení společných týmů v těch případech, kdy se zvlášť závažná nebo organizovaná trestná činnost na motorových vozidlech dotýká více než tří krajů nebo přesáhne hranice ČR a není možné ji zajistit obvyklou spoluprací příslušného krajského ředitelství Policie ČR se zahraničním partnerem.
 

vytisknout  e-mailem