Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Krádeže vozidel - Na co si dát pozor, pokud se rozhodnu koupit ojeté vozidlo

Na co si dát pozor, pokud se rozhodnu koupit ojeté vozidlo 

 1. Vozidlo si nechte před uzavřením obchodu prověřit, zvláště, je-li deklarováno, že jde o individuální dovoz ze zahraničí. Za prověření dáte jistě menší částku, než o níž byste přišli v případě, že by Vám bylo vozidlo, např. při zahraniční dovolené, zabaveno jako odcizené. Vyhnete se tak pro Vás velmi nepříjemnému a ze strany zahraniční policie i velmi nekompromisnímu postupu (v některých státech může být vůči Vám dokonce zahájeno stíhání pro trestný čin neoprávněného užívání cizí věci). A pokažená dovolená za to také nestojí. Prověřením vozidla snížíte i pravděpodobnost, že se při jeho provozování setkáte s nějakým „nemilým překvapením.“ (Doporučujeme nechat si zkontrolovat identifikační údaje vozidla, původ vozidla, stáří vozidla i technický stav vozidla, včetně historie stavu tachometru.)
   
 2. Pokud vám prodejce nabídne certifikát o prověření vozidla, ověřte si jeho pravost  – může být falešné. Některé firmy, které certifikát vydaly, mají zpravidla webové stránky, na kterých si můžete ověřit, zda byl k tomuto vozidlu certifikát vydán, kdy a s jakým výsledkem. Odkaz na webové stránky bývá v těchto případech zpravidla uveden na certifikátu.
   
 3. Zkontrolujte si doklady k vozidlu (osvědčení o registraci vozidla – tzv. „malý technický průkaz“, i „velký“ technický průkaz). Věnujte pozornost údajům v technickém průkazu - je nezbytné, aby souhlasily údaje na vozidle s údaji v dokladech i údaje v dokladech navzájem – pozornost věnujte zejména rychlým převodům vozidla po první registraci v České republice, informaci o vystavení duplikátu dokladu apod. V duplikátu se leckdy ztratí rodokmen vozidla. Zkontrolujte si údaj o vlastníku vozidla.
   
 4. Informaci z databáze odcizených vozidel berte jako informativní. Vozidlo nemusí být vždy evidováno v databázi kradených automobilů, zvláště pokud mu byly změněny identifikační znaky.
   
 5. Upřednostňujte prodejce, kteří vozidlo přímo vlastní a nejsou pouhými zprostředkovateli prodeje. Pokud se rozhodnete pro koupi přes bazar, vyberte si raději ty velké a prověřené.
   
 6. Nespěchejte - přečtěte si pozorně kupní smlouvu. Při sepisování smlouvy věnujte pozornost nejen „blešímu písmu“ pod čarou, ale i zajištění případných věcných a právních vad vozidla(zda s prodejem vozidla souhlasí i manžel/ka či zda je vozidlo ve výhradním vlastnictví jednoho z manželů, zda na vozidlo není uvalena exekuce či zda není zakoupeno na leasing či úvěr a dosud nesplaceno, zda není předmětem neukončeného dědického řízení atd.). Pozornost věnujte rovněž druhu smlouvy, kterou uzavíráte – zda jde o smlouvu podle občanského zákoníku nebo podle obchodního zákoníku, u jednotlivých druhů smluv najdete rozdílný přístup k odpovědnosti za poskytované zboží atd. Pokud něčemu nerozumíte, prostudujte si příslušné paragrafy nebo se raději  poraďte s právníkem.  I věty, které zdánlivě vypadají seriozně, mohou mít háček. Např. pokud Vám prodejce ve smlouvě slibuje, že v případě, že se zjistí, že šlo o odcizené vozidlo, Vám vrátí peníze, když mu jej předáte, můžete narazit na skutečnost, že se zabaveným vozidlem již nebudete moci disponovat apod. Zeptejte se, zda Vám stejnou službu bazar poskytne i v případě, že předložíte pouze protokol o zajištění vozidla od Policie ČR. Některé bazary používají i poněkud nekalé praktiky -  nutí např. zájemce o koupi vozidla k návštěvě spřáteleného servisu a na návštěvu servisu vážou záruku na vozidlo. V kupní smlouvě se zavazujete k návštěvě bazaru, aniž byste znali předem cenu servisní kontroly a oprav.
   
 7. Ověřte si, zda jste s vozidlem převzali všechny klíče (včetně těch od bezpečnostních zařízení) i oba doklady. Pro převod vyžaduje registrační úřad obvykle jak technický průkaz, tak osvědčení o registraci vozidla. Pokud pověříte nějakou osobu, aby za Vás převod zajistila, uveďte v plné moci, jaké doklady jí k tomu předáváte a k jakým konkrétním úkonům ji zmocňujete.  Nezapomeňte, že díky Vaší plné moci může pověřená osoba nahlásit Vaším jménem do registru nejen odcizené vozidlo, ale např. i ztrátu dokladu. Ten se nahlášením ztráty stává neplatným a eviduje se v Schengenském informačním systému. Osoba, která se prokáže takovýmto neplatným dokladem, by mohla mít při kontrole velké problémy.
   
 8. Nabízíme Vám možnost nahlédnout do již třetího vydání publikace  „Koupě ojetiny není riziková, pokud znáte tato pravidla,“která vznikla ve spolupráci se  Sdružením na ochranu vlastníků automobilů. Brožurka je zaměřena na nejčastější případy zastírání nelegálního nakládání s motorovými vozidly (např. omlazování vozidel přetáčením tachometrů, pozměňování dokumentů k vozidlu, zastírání původu odcizených vozidel,  prodej vozidel, která nejsou ve vlastnictví prodejce – např. vozidel v leasingu či nesplacených vozidel pořízených na úvěr, zastírání skutečného technického stavu vozidla, zamlčení informace o tom, že vozidlo bylo havarované apod.). Brožura je inspirována skutečnými případy poškozených osob.  Navíc je doplněna řadou fotografií, které vám při koupi ojetého vozidla usnadní jeho základní prověření.  
   
 9. A jedna rada na závěr: zachovejte si při koupi ojetého vozidla alespoň základní instinkty – rychlá a zdánlivě výhodná koupě od neznámého člověka přes inzerát, který Vám při uzavření smlouvy odmítá předložit doklad totožnosti, nebo koupě „vozidla od známého jeho známého“, který  Vám slíbí dovezení nějaké pěkné a levné ojetiny ze zahraničí nemusí být vždy tou nejspolehlivější investicí. 
   
 10. Řiďte se heslem: „Důvěřuj, ale prověřuj!“ To platí i o náhradních dílech, které Vám servis po havárii namontuje do vozidla. Je to Vaše vozidlo a Vy platíte náhradní díly. Vyžadujte doklad o původu použitých náhradních dílů. Možná  si tím ušetříte v budoucnu problémy s dokazováním, že jste vozidlo, z něhož použitý náhradní díl, pocházel, neodcizili.

 

 

Informaci připravila: JUDr. Jana Horáková z odboru bezpečnostní politiky MV ČR; e-mail: jhorakova@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem