Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kožina, J.: Několik poznámek k návrhu „zákona o DNA“

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Kožina, J.Několik poznámek k návrhu „zákona o DNA“
Souhrn
Článek kriticky hodnotí návrh skupiny poslanců na přijetí zvláštního zákona regulujícího využití identifikační genetiky, zejména pro bezpečnostní účely a v souvislosti s trestním řízením. V předkládaném návrhu zákona nachází četné chyby logické, legislativně-technické i právní. Na citované právní úpravě čtyř evropských států zároveň dokládá, že Česká republika by přijetím návrhu zákona zcela opustila běžné trendy a fakticky učinila v kriminalistické identifikaci výrazný krok zpět. K návrhu zákona, který autor považuje za nadbytečný, tak zaujímá odmítavé stanovisko.


Kožina, J.
Some comments on the draft of the “DNA bill”
Summary
The article presents a critical evaluation of a draft by a group of members of Parliament for the adoption of a special act regulating the use of identification genetics, especially for security purposes and in connection with a criminal proceeding. He finds numerous logical, legislatively-technical as well as legal mistakes in the presented draft bill. Citing the legislation of three neighbouring countries, he also proves that by adopting the draft bill, the Czech Republic would completely abandon the common trends and would in fact take a considerable backward step in criminalistics identification. The author thus states a negative opinion of the draft bill, which he considers superfluous.


Kožina, J.
Einige Bemerkungen zum Entwurf des „Gesetzes über die DNA“
Zusammenfassung
Der Artikel unterwirft den Vorschlag  einer Abgeordnetengruppe zur Annahme eines Sondergesetzes, das die Anwendung der genetischen Identifizierung insbesondere für Sicherheitszwecke und im Zusammenhang mit Strafverfahren regulieren würde, der kritischen Bewertung. Der Autor findet in dem unterbreiteten Entwurf des Gesetzes mehrere logische, legislativ-technische und juristische Mängel. An  den  Rechtsvorschriften der drei Nachbarstaaten, die von ihm zitiert werden, belegt er zur gleichen Zeit, dass die Tschechische Republik mit der Annahme des Gesetzes auf die üblichen Trends völlig verzichten und de facto bei der kriminalistischen Identifizierung einen markanten Schritt rückwärts machen würde. Gegenüber dem Entwurf des Gesetzes, welches der Autor als überflüssig einschätzt, nimmt er deswegen eine ablehnende Haltung. 

vytisknout  e-mailem