Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

KORONAVIRUS - často kladené otázky (FAQ)

platné od 27. května 2020 

Podmínky vstupu do ČR - často kladené otázky (FAQ)

Ministerstvo zdravotnictví dne 26. května 2020 vydalo podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ochranné opatření, které upravuje podmínky pro vstup občanů ČR a cizinců na území ČR.

Dotazy na podmínky vstupu do jiných států směřujte na zastupitelské úřady České republiky v daných zemích a na Ministerstvo zahraničních věcí. Dotazy týkající se karanténních opatření a provádění testů směřujte na Ministerstvo zdravotnictví nebo na Vaši místně příslušnou krajskou hygienickou stanici.

Seznam odběrných míst v České republice je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Podmínky pro vstup jednotlivých kategorií osob jsou podrobně popsány ve výkladových tabulkách Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (od 4. června 2020, 0:00) (pdf, 110 kB) nebo Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR (od 4. června 2020, 0:00), tedy bez předchozího bydliště na území ČR (pdf, 132 kB) na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Zde je možné zjistit, jaké podmínky pro vstup platí pro vaši osobu.

1) Na co se vztahuje výjimka pro mimořádnou situaci do 24 hodin bez karantény?

Příklady výjimek jsou uvedeny v tabulkách Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (od 4. června 2020, 0:00) (pdf, 110 kB) nebo Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR (od 4. června 2020, 0:00), tedy bez předchozího bydliště na území ČR (pdf, 132 kB) na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Jedná se především o nenadálé, naléhavé situace, jako jsou:

 • účast na pohřbu / svatbě;
 • vyzvedávání rodinných příslušníků v zahraničí/jejich odvoz do zahraničí;
 • vyzvedávání aut na zahraničních letištích;
 • plnění povinnosti uložené soudem/účast na úředním jednání;
 • poskytnutí zdravotních služeb (např. podstoupení zdravotnických zákroků nebo prohlídek);
 • zajištění pravidelné STK prohlídky vozu;
 • atd.

Nejedná se o:

 • každodenní výjezd do práce;
 • výjezd na nákup;
 • krátkou služební cestu;
 • vyzvedávání materiálu v zahraničí;
 • běžnou návštěvu rodiny/osoby blízké;
 • atd.

   

2) Za jakých podmínek můžu vycestovat do Maďarska bez testu nebo následné karantény?

Při překročení česko-slovenské pozemní hranice je možné vycestovat do Maďarska na dobu 48 hodin bez povinnosti předložit negativní test nebo absolvovat karanténu po návratu zpět. Tato výjimka se týká pouze občanů České republiky, EU občanů s přechodným nebo trvalým pobyt v ČR a cizinců s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta.

Stejné podmínky platí i pro občany Maďarska, EU občany s přechodným nebo trvalým pobytem v Maďarsku a cizinců s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Maďarsku při cestě do České republiky.

Toto opatření na hranicích kontroluje Slovensko, při přejezdu státní hranice je potřeba předložit formulář, který naleznete na webu Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Tuto výjimku není možné uplatnit při přechodu jiné pozemní hranice než je hranice České republiky a Slovenska.  
 

3) Jsem český občan a chci vyjet za rodinou/na nákup atd. do zahraničí. Jaké jsou pro mě podmínky při návratu?

Bezprostředně po návratu se musíte přihlásit své místně příslušné krajské hygienické stanici, která určí odpovídající karanténní opatření, NEBO se můžete při překročení státní hranice prokázat lékařským potvrzením, že byl proveden PCR test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem, který není starší než čtyři dny. Pozor - je nutné, aby byl využit formulář dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra nebo aby potvrzení mělo stejné náležitosti. Karanténa nemusí být nařízena, pokud lékařské potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předložíte do 72 hodin od vstupu do ČR.
 
Více informací naleznete ve výkladových tabulkách v úvodu.
 

4) Jaký test je při vstupu do ČR třeba?

Jedná se o tzv. PCR test (výtěrový test z krku nebo nosu). Nelze se prokázat tzv. RAPID testem (rychlotest). Po absolvování PCR testu s negativním výsledkem Vám lékař potvrdí unifikovaný tiskopis lékařské potvrzení o výsledku testu PCR na průkaz SARS-CoV-2. Tento tiskopis je ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Doporučujeme využít právě tento tiskopis. Je možné se prokázat i jiným potvrzením, které ale musí splňovat požadavky uvedené v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. května 2020. Z potvrzení musí být jasně identifikovatelné, že se jednalo o test PCR, datum provedení testu, jeho výsledek a datum vydání potvrzení. Podle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví musí být potvrzení podepsané lékařem nebo orgánem ochrany veřejného zdraví - nestačí tedy výpis z laboratoře, pokud ho nevyplnil doktor.  Zároveň musí být jednoznačně patrné, která instituce potvrzení vydala a potvrzení musí být opatřeno čitelným razítkem. Toto potvrzení má povahu lékařské zprávy, proto je padělek trestným činem.

Originálem tohoto potvrzení se prokážete při vstupu do ČR na hraničním přechodu. Není možné se prokazovat potvrzením uloženým v mobilním telefonu. Test nesmí být starší než 4 dny. Pokud tedy vyjíždíte na delší období, je nutné test podstoupit v zahraničí nebo bezprostředně po příjezdu kontaktovat krajskou hygienickou stanici a test předložit do 72 hodin po vstupu do ČR. Pozor, tato možnost však neplatí u všech osob, specifické podmínky platí např. pro EU občany, kteří do ČR vstupují za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo pro občany zemí mimo EU.

Podmínky pro vstup jednotlivých kategorií osob jsou podrobně popsány ve výkladových tabulkách Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (od 4. června 2020, 0:00) (pdf, 110 kB) nebo Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR (od 4. června 2020, 0:00), tedy bez předchozího bydliště na území ČR (pdf, 132 kB) na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Zde je možné zjistit, jaké podmínky pro vstup platí pro vaši osobu.

Více informací naleznete ve výkladových tabulkách v úvodu.
 

5) Kdo může vystavit požadované potvrzení o absolvování PCR testu?

Vystavit dané potvrzení může lékař nebo orgán ochrany veřejného zdraví. Nelze si nechat vystavit potvrzení od laboratoře nebo jiného subjektu.
 

6) Kdy začíná plynout lhůta 4 dnů stáří PCR testu?

Stáří testu se počítá od data náběru, ne od data vystavení potvrzení o absolvování PCR testu lékařem. To znamená, že pokud podstoupíte PCR test (výtěr) v pátek, je posledním dnem, kdy lze test na hranicích předložit, pondělí.

Vzhledem k tomu, že kontroly na hranicích již probíhají jen namátkově,  je pro přeshraniční pracovníky a přeshraniční žáky a studenty automaticky stanovena platnost potvrzení na 34 dní od data provedení PCR testu (výtěru).

7) Je vstup do ČR umožněn všem cizincům, kteří doloží negativní test na COVID-19?

Ne, není. Okruh cizinců, kterým je vstup umožněn, je uveden v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví. Vstup je umožněn vymezeným skupinám z řad EU občanů a občanů zemí mimo EU. Jedná se například o rodinné příslušníky, umožnění tranzitu cizince do místa svého bydliště, návrat cizinců, kteří zde mají vydané povolení k pobytu a další. Podrobněji jsou výjimky a podmínky vstupu uvedeny v tabulkách Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (platné od 4. června 2020, 0:00) (pdf, 110 kB) nebo Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR (od 4. června 2020, 0:00), tedy bez předchozího bydliště na území ČR (pdf, 132 kB) na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR. Více informací naleznete ve výkladových tabulkách v úvodu.
 

8) Může se občan EU, který není držitelem přechodného či trvalého pobytu ČR, prokázat při vstupu do ČR jinými dokumenty než potvrzením o přechodném pobytu nebo povolením k trvalému pobytu?

Ano, může. Musí se prokázat kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvou na nemovitost PLUS alespoň jedním z těchto dokumentů:

 • kartička zdravotního pojištěnce zdravotní pojišťovny ČR;
 • potvrzení o studiu na území ČR s aktuální platností;
 • aktuální potvrzení zaměstnavatele, že pracovní vztah na území ČR trvá déle než 90 dní;
 • aktuální výpis z živnostenského, obchodního nebo podobného rejstříku.

Po vstupu na území ČR doporučujeme zajistit si vydání potvrzení o přechodném pobytu na území ČR - je to nejprůkaznější dokument osvědčující Vaše bydliště v ČR.
 

9) Kdo je myšlen cizincem s oprávněním ke vstupu do ČR jako rodinný příslušník občana EU nebo občana ČR?

Kdo je rodinný příslušník občana ČR nebo EU stanovuje § 15a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, rozumí se tím tedy:

 • manžel,
 • rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
 • potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Evropské unie a
 • potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

Občan EU, za kterým rodinný příslušník přijíždí, musí mít na území ČR bydliště, toto se prokazuje zejména potvrzením o přechodném pobytu na území nebo povolením k trvalému pobytu. Pokud není občan EU držitelem jednoho z těchto oprávnění, je možné jeho pobyt prokázat kupní, nájemní nebo podnájemní smlouvou na nemovitost a jedním z dalších relevantních dokumentů, jako je například kartička zdravotního pojištěnce zdravotní pojišťovny ČR, aktuální potvrzení zaměstnavatele, že pracovní vztah na území ČR trvá déle než 90 dní, aktuální výpis z živnostenského rejstříku apod.

Z hlediska pobytového mohou na území vstoupit rodinní příslušníci, kteří jsou zároveň:

 • občané EU,
 • občané zemí mimo EU, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza nad 90 dnů na území ČR, povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
 • občané zemí mimo EU, které mají s ČR (EU) zaveden bezvízový styk,
 • občané ze zemí mimo EU, kteří jsou držiteli krátkodobého (schengenského) víza, vydaného ČR nebo jinou zemí EU,
 • občané ze zemí mimo EU, kteří jsou držiteli povolení k pobytu vydaného jinou zemí EU.
   

10) Mám partnera/partnerku/snoubence/snoubenku v zahraničí. Může za mnou přijet?

Ano. Na hranicích bude potřeba předložit čestné prohlášení, ve kterém bude uvedena adresa, na které se bude osoba během svého pobytu v ČR zdržovat. Dále je nutné předložit lékařské potvrzení o absolvování PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Tato výjimka se týká pouze občanů EU a cizinců s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě EU podle Směrnice Rady EU 2003/109/ES. Na tuto výjimku je možné přijet pouze na dobu, která nepřesáhne 72 hodin.
 

11) Kdo všechno může využít výjimku z karanténních opatření pro výkon ekonomické činnosti do 72 hodin?

Mohou ji využít osoby, které cestují za účelem zpravidla jednorázové nebo nepravidelné ekonomické činnosti, např. kvůli služební cestě, obchodnímu jednání, realizaci zakázky apod.

Pozor, liší se podmínky pro občany ČR a cizince s povolením k pobytu v ČR navracející se do 72 hodin z výkonu ekonomické činnosti (není třeba test ani karanténa, pouze dokument prokazující ekonomickou činnost) a podmínky pro cizince přijíždějící na území ČR do 72 hodin za účelem výkonu ekonomické aktivity (nutný test).

Bližší informace jsou uvedeny v tabulkách Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (platné od 4. června 2020, 0:00) (pdf, 110 kB) nebo Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR (od 4. června 2020, 0:00), tedy bez předchozího bydliště na území ČR (pdf, 132 kB) na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
 
Více informací naleznete ve výkladových tabulkách v úvodu.
 

12) Jaké podmínky se vztahují na studenty a žáky?

Do ČR mohou přicestovat vysokoškolští studenti nebo přeshraniční studenti a žáci, včetně děti v mateřských školách. Za účelem provedení zkoušky mohou cestovat i středoškolští a vysokoškolští studenti. Bližší informace naleznete v tabulkách Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR (platné od 4. června 2020, 0:00) (pdf, 110 kB) nebo Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR (od 4. června 2020, 0:00), tedy bez předchozího bydliště na území ČR (pdf, 132 kB) na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR nebo v souhrnné informaci Výjimka pro žáky a studenty a ve výkladových tabulkách v úvodu.

13) Jsou otevřené všechny hraniční přechody?

Od 26. 5. je možné vnitřní hranice s Rakouskem a Německem překračovat na všech železničních přechodech, přechodech na hlavních pozemních komunikacích a říčním přechodu Hřensko. Uvolnění se netýká přechodů na turistických stezkách. Výčet otevřených hraničních přechodů naleznete zde.

Na hranicích s Polskem a Slovenskem došlo k zavedení kontrol na hranicích z polské a slovenské strany a osoby mohou státní hranice překračovat pouze na přechodech k tomu určených našimi sousedními státy.
 

14) Co znamenají namátkové kontroly na hranicích a co mi hrozí za nedodržení pravidel?

Policie nebude systematicky kontrolovat každého cestujícího překračujícího hranice. Kontroly budou prováděny na místech určených na základě vyhodnocení epidemiologického rizika ve spolupráci s hygieniky. Všechny osoby překračující vnitřní hranice nicméně stále musí počítat s možností, že budou v blízkosti hranic podrobeny kontrole.

Za nedodržení ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví lze podle § 92k odst. 3 písm. a) a odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Podle § 17 odst. 3 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic, ve znění pozdějších předpisů, se fyzická osoba, která vstupuje na území České republiky nebo vycestovává z území České republiky přes vnitřní hranice během dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic stanoveného opatřením obecné povahy vlády, dopustí přestupku tím, že

 1. překročí vnitřní hranice mimo místo určené k překračování vnitřních hranic,
 2. překročí vnitřní hranice na místě určeném k překračování vnitřních hranic v jiné než stanovené době, nebo
 3. se úmyslně vyhne kontrole na místě určeném k překračování vnitřních hranic.

Za výše uvedený přestupek lze podle § 17 odst. 5 zákona o ochraně státních hranic uložit pokutu do 50 000 Kč.

Projednání přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví má přednost před přestupkem podle zákona o ochraně státních hranic.
 

15) Co znamená omezení volného pohybu po území ČR?

Jde o omezení běžného pohybu osob, s výjimkou cest do zaměstnání, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště, pohřbů, a to po dobu 14 dnů od doby vstupu na území ČR. Pokud si nejste jisti, zda Vaše aktivita spadá do kategorie, kdy je omezen volný pohyb osob, kontaktujte svou místně příslušnou krajskou hygienickou stanici nebo Ministerstvo zdravotnictví.

  


MV-2020/05/21-V1

vytisknout  e-mailem