Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

CIP ICT PSP

Program CIP ICT-PSP vychází tématicky z iniciativy "i2010 - Evropská strategie pro růst a zaměstnanost", jejímž cílem je dokončení jednotného Evropského informačního prostoru (tj. otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh v oblasti informační společnosti), posílení inovace a investic do výzkumu v ICT či poskytování kvalitních služeb pro každého. Cílem programu CIP ICT-PSP je především stimulace inovací a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory efektivního využití ICT státní správou, občany a podniky. Program svou podporu zaměřuje zejména na řešení v oblastech veřejného zájmu stejně jako otevření nových obchodních příležitostí zejména pro malé a střední podniky. Do programu byla zařazena témata řešená v minulosti např. v rámci programu eContentPlus či eTEN. Program je i tento rok rozdělen do několika výzev, které mají podpořit různá odvětví a zahrnují několik typů spolufinancování z rozpočtu programu. Celkový rozpočet programu pro léta 2007–2013 je 730 mil. €. 

CIP ICT PSP – 7. projektová výzva

S koncem roku 2013 končí i program CIP (Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace), jehož cílem je dokončení Jednotného evropského informačního prostoru, posílení inovace a investic do výzkumu v oblasti ICT a dosažení Evropské informační společnosti, poskytující kvalitní služby pro každého.
 
V rámci tohoto programu jsou zřízeny další tři specifické programy, přičemž jedním z nich je právě program ICT PSP (Program pro podporu politik ICT). Detailní aktivity jsou každoročně popsány v pracovních programech a ten pro rok 2013 byl již schválen na konci listopadu 2012 a je volně k dispozici zde (v angličtině).
 
7. projektová výzva byla vyhlášena 21. prosince 2012 a subjekty mohou žádat o financování svých projektů v rámci témat pracovního programu 2013. Výzva se uzavře 14. května 2013 v 17:00 CET. Informační den v Bruselu se bude konat 15. ledna 2013, kde se budou prezentovat jednotlivá témata formou otázek a odpovědí, více informací na stránkách Evropské komise https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme-participate. Ministerstvo vnitra bude taktéž pořádat informační den v Praze. Pro zájemce doporučujeme sledovat stránky Ministerstva vnitra - sekci novinky.
 
S cílem optimalizovat dopad podpory Evropská komise soustředila financování na omezený počet témat a cílů, které jsou vybrány na základě následujících kritérií:
 
  • řešení politické priority EU vyjádřených zejména v Digitální agendě pro Evropu;
  • zlepšování inovační schopnosti Evropské unie a usnadnění vývoje celoevropského trhu pro inovační produkty a služby a využití digitálního obsahu;
  • jasná potřeba finanční pomoci na úrovni EU;
  • připravenost zúčastněných stran, mobilizovat příslušné finanční a lidské zdroje k činnostem na podporu tohoto cíle.
Program pro rok 2013 se soustředí na pět základních témat:
 
Téma 1: „Cloud“ pro veřejnou správu a „chytrá“ města
1.1 Cloud veřejné správy
1.2 „Chytrá“ udržitelná mobilita
1.3 Příprava veřejných dodávek pro inovativní řešení na základě efektivních datových center pro „chytrá“ města
 
Téma 2: Digitální obsah, otevřená data a kreativita
2.1 Europeana a kreativita
2.2 Otevřená data
2.3 ICT pro učení
2.4 Digitální obsah technologií pro internet lépe uzpůsobený dětem
2.5 e-Archivační služby
 
Téma 3: ICT pro zdraví, důstojné stárnutí a začlenění
             3.1 Příprava zavedení široké škály služeb k podpoře aktivního a zdravého stárnutí
             3.2 Podpora veřejných dodávek inovativního řešení (PPI) v oblasti e-Health, aktivní a zdravé stárnutí a asistované žití
             3.3 Sítě pro zdraví, důstojné stárnutí a začlenění
3.4 Asistovaná mobilita/navigace pro starší a postižené uživatele
3.5 Biofotonické řešení pro diagnózu, monitoring a léčení onemocnění
 
Téma 4: Důvěryhodné e-služby
             4.1 Ochrana webových stránek proti útokům
             4.2 Bezpečnost pro síťovou infrastrukturu
             4.3 Bezpečnost a důvěryhodné ohlašování škodlivých softwarů a podezřelých kybernetických zločinů
 
Téma 5: Otevřené téma pro inovace a další aktivity
             5.1 Otevřené téma pro inovace
             5.2 Podpora firemní společenské odpovědnosti (CSR) v oblasti ICT
             5.3 Podpora „Velkých koalic“ pro pracovní místa v ICT
 
Pro rok 2013 bylo vyčleněno 156,5 milionů EUR.
 
Aktivity v těchto oblastech budou podpořeny prostřednictvím následujících nástrojů, které se liší zejména finanční spoluúčastí EU.
 
  • Pilots Type A (50% spolufinancování, velké projekty s rozpočtem okolo 5 mil. EUR)
  • Pilots Type B (50% spolufinancování, menší projekty)
  • Thematic Networks (100% financování přes paušální částky)
  • Best Practice Networks (80% spolufinancování)
  • Public Procurement of Innovative solutions (20% spolufinancování)
Kontaktním místem v ČR pro program CIP ICT – PSP je Ministerstvo vnitra ČR. Pro bližší informace k programu a o možnostech zapojení do programu kontaktujte:
 
Dana Černohousová
+420 974 817 548
 
Renáta Brožková
+420 974 817 531


Odbor veřejné správy a eGovernmentu, 22.11.2013

vytisknout  e-mailem