Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb

CMS forum, smlouvy, katalogové listy, registry, fakturace, provozní pokyny atd. 

Aktuálně:

  

Katalogové listy, poslední verze 13. 8. 2014

  

26.11.2013
Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy (pdf, 2 MB), které bylo podepsáno 13.11.2013 ministrem vnitra Martinem Pecinou, šéfem Asociace krajů ČR Michalem Haškem a předsedou Svazu měst a obcí Danem Jiránkem, je důležitým dokumentem, kdy vlastníci metropolitních sítí poskytnou Ministerstvu vnitra zdarma vlastní kapacity, čímž se sníží finanční nároky na realizaci infrastruktury pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému. Zamezí se tak možnému vzniku duplicitních systémů a dojde k efektivnímu využívání telekomunikačních sítí. Memorandu zajistí společný koordinovaný postup při výstavbě, užívání, inovaci a dalším rozvoji státních, krajských a lokálních komunikačních sítí. Memorandu také přispívá k úspěšné realizaci projektu "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému" (ITS NGN), který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Oznámení zveřejnění zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na zavedení dynamického nákupního systému s názvem "Poskytování služeb KIVS 2013-2017".
Ministerstvo vnitra v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 30. května 2012 č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 oznamuje, že dne 31.7.2012 bylo jím jako veřejným zadavatelem odesláno ke zveřejnění Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek IS VZ US veřejné zakázky s názvem "Poskytování služeb KIVS 2013-2017".

Uveřejnění v IS VZ US se uskutečnilo dne 1. 8. 2012. Těmito úkony bylo podle § 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeno otevřené zadávací řízení.

Zadávací dokumentace je umístěna na profilu zadavatele.
https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_3077.html

Dovolujeme si Vás tímto informovat, že vláda České republiky na svém zasedání dne 30. května 2012 přijatým usnesením č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 (dále jen "Usnesení") schválila záměr nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen "služby KIVS") v období po 27. březnu 2013, který pro všechny orgány státní správy bude znamenat povinnou účast na centralizovaném nákupu datových přípojek Komunikační infrastruktury veřejné správy do Centrálního místa služeb (dále jen "CMS").

Dle výše uvedeného Usnesení si nákup ostatních služeb KIVS, tzn. datových komoditních telekomunikačních služeb (dále jen "KTS data") a hlasových komoditních telekomunikačních služeb (dále jen "KTS hlas") mohou orgány státní správy zajistit samostatně.

Ministerstvo vnitra připravuje i pro nákup služeb KTS data a KTS hlas veřejnou zakázku umožňující nákup těchto služeb formou centralizovaného nákupu přes Dynamický nákupní systém (dále jen "DNS"). Nabízíme Vám proto možnost využít našeho DNS a zapojit se tak i do této části centralizovaného nákupu služeb KIVS.

Jedním z úkolů plynoucích z přijatého Usnesení pro členy vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, vedoucí organizačních složek státu v působnosti ministerstev a vedoucí příspěvkových organizací zřízených ministerstvy je uzavření Dohody o centralizovaném zadávání (dále jen "DoCZ") s Ministerstvem vnitra. Uzavření DoCZ je pro tyto subjekty povinné. Dříve podepsané DoCZ (i ty na dobu neurčitou) pozbudou platnosti se spuštěním nákupu služeb KIVS po 27. březnu 2013.

Hejtmanům, primátorovi hl. m. Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí se doporučuje zvážit postup dle Koncepce nákupu služeb KIVS a uzavřít DoCZ s ohledem na efektivitu centralizovaného nákupu těchto služeb a možnost dosažení úspor.

Dopisem  náměstka ministerstva vnitra č.j.: MV-35760-14-NS/2012 ze dne 6.6.2012 jsou orgány veřejné správy vyrozuměny s dalším postupem a vyzvány k uzavření dohody o centralizovaném zadávání.

Aktuální katalog služeb CMS viz složka: Provozní procesy  CMS FORUM

vytisknout  e-mailem