Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb

Základní informace o Dynamickém nákupním systému KIVS ("DNS KIVS")

AKTUÁLNĚ:

Ministerstvo vnitra bude v průběhu října 2021 pořádat další setkání KIVS FÓRA, která se uskuteční přes Live Meeting MS Teams.

Dne 16. 6. 2021 Centrální zadavatel zveřejnil na profilu MV ČR Rozhodnutí zadavatele o změně zadávací dokumentace dynamického nákupního systému. Ze strany Centrálního zadavatele došlo k prodloužení DNS.

  • Zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem "Poskytování služeb KIVS - 2017-2021", se ruší a nahrazuje novým zněním zadávací dokumentace na zavedení dynamického nákupního systému s názvem "Poskytování služeb KIVS - 2017-2041". Bližší informace zveřejněny na profilu MV ČR:
    https://dns.kivs.cz/.
     

Dynamický nákupní systém: "Poskytování služeb KIVS - 2017-2041"

Dynamický nákupní systém s názvem "Poskytování služeb KIVS - 2017-2041" (dále jen "DNS KIVS”), který byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 9. 8. 2017, jež bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14. 8. 2017 pod ev. č. F2017-022104 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 12. 8. 2017 pod ev. č. 2017/S 154-319744, ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek F2021-021868, zadavatelem Českou republikou - Ministerstvem vnitra, IČO: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná (dále jen "Centrální zadavatel").

Aktuální Zadávací dokumentace je Centrálním zadavatelem uveřejněna na profilu Centrálního zadavatele:
https://dns.kivs.cz/.

Bližší informace k DNS KIVS lze získat prostřednictvím emailu kivs@mvcr.cz.

Na základě usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií, (dále také "Usnesení") je povinností většiny státních organizací (podrobné informace na stránkách Odboru hlavních architekta eGovernmentu) informovat vládu o:

  1. záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií, jestliže tento výdaj je určen na pořízení či technické zhodnocení určeného informačního systému veřejné správy, anebo jde o výdaj s takovým informačním systémem související (například výdaj na technické a programové prostředky včetně prvků síťové infrastruktury); součástí materiálu musí být stanovisko útvaru Hlavního architekta eGovernmentu vydané postupem podle Základních zásad,

  2. veškerých ostatních záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií s předpokládanou hodnotou plnění přesahující 6 mil. Kč, které nejsou uvedeny v bodě II/1/a) tohoto usnesení. 

Tuto povinnost splní každý povinný Pověřující zadavatel ještě před tím, než požádá Centrálního zadavatele o zadání Dílčí veřejné zakázky pod DNS ICT.

V případě zájmu o uzavření Dohody o centralizovaném zadávání nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu kivs@mvcr.cz.
 

Dynamický nákupní systém: "Poskytování služeb KIVS - 2013-2017"

Dynamický nákupní systém s názvem "Poskytování služeb KIVS - 2013-2017" byl zaveden oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623, 7302061026623, 7602071026623 a 7602081026623 zavedený zadavatelem Českou republikou - Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná (dále jen "Centrální zadavatel"). Dne 29. 9. 2017 bylo DNS ukončeno.
 

Historie KIVS

Memorandum o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy (pdf, 2 MB), které bylo podepsáno 13. 11. 2013 ministrem vnitra Martinem Pecinou, šéfem Asociace krajů ČR Michalem Haškem a předsedou Svazu měst a obcí Danem Jiránkem.

Vláda České republiky na svém zasedání dne 30. května 2012 přijatým usnesením č. 385 o Koncepci nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy v období po 27. březnu 2013 (dále jen "Usnesení") schválila záměr nákupu datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen "služby KIVS") v období po 27. březnu 2013, který pro všechny orgány státní správy bude znamenat povinnou účast na centralizovaném nákupu datových přípojek Komunikační infrastruktury veřejné správy do Centrálního místa služeb (dále jen "CMS").

Dle výše uvedeného Usnesení si nákup ostatních služeb KIVS, tzn. datových komoditních telekomunikačních služeb (dále jen "KTS data") a hlasových komoditních telekomunikačních služeb (dále jen "KTS hlas") mohou orgány státní správy zajistit samostatně.

Jedním z úkolů plynoucích z přijatého Usnesení pro členy vlády, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů, vedoucí organizačních složek státu v působnosti ministerstev a vedoucí příspěvkových organizací zřízených ministerstvy je uzavření Dohody o centralizovaném zadávání (dále jen "DoCZ") s Ministerstvem vnitra. Uzavření DoCZ je pro tyto subjekty povinné. Dříve podepsané DoCZ (i ty na dobu neurčitou) pozbudou platnosti se spuštěním nákupu služeb KIVS po 27. březnu 2013.

Hejtmanům, primátorovi hl. m. Prahy, primátorům statutárních měst a starostům obcí se doporučuje zvážit postup dle Koncepce nákupu služeb KIVS a uzavřít DoCZ s ohledem na efektivitu centralizovaného nákupu těchto služeb a možnost dosažení úspor.

Dopisem náměstka ministerstva vnitra č.j.: MV-35760-14-NS/2012 ze dne 6.6.2012 byly orgány veřejné správy vyrozuměny s dalším postupem a vyzvány k uzavření dohody o centralizovaném zadávání.
 

  

vytisknout  e-mailem