Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kde Czech POINT najdete

Kontaktní místa veřejné správy a frekvence jejich využívání

Kontaktní místa veřejné správy (Czech POINT) představují síť kontaktních pracovišť, na kterých si občané mohou požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů a učinit podání vůči veřejné správě. Občan může využít jakýkoli Czech POINT, není nutné se omezovat např. místem trvalého pobytu.

Kontaktní místa jsou definována § 8a, odst. 2. zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění.
 

Kontaktními místy veřejné správy jsou:

 • notáři,

 • krajské úřady,

 • matriční úřady,

 • obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,

 • zastupitelské úřady určené ministrem zahraničních věcí; seznam zveřejněn zde

 • držitel poštovní licence (Česká Pošta) a Hospodářská komora České republiky,

 • banka, pojišťovna, zdravotní pojišťovna a poskytovatel univerzální služby podle zákona o elektronických komunikacích, kterým byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (dále jen "osoba autorizovaná ministerstvem").
   

Počet kontaktních míst

V současné době je na území České republiky zhruba 7 440 aktivních kontaktních míst veřejné správy. Služeb Czech POINT je možné využít i v zahraničí, kde se vyskytuje 69 kontaktních míst na českých velvyslanectvích a konzulátech po celém světě, které každoročně přibývají. Na všech těchto kontaktních místech bylo doposud vydáno přes 25 mil. výstupů.
 

Interaktivní mapu kontaktních míst veřejné správy najdete zde.
 

Informace o kontaktních místech na českých velvyslanectvích jsou dostupné zde.
 

Nejčastěji vydávané výstupy na kontaktních místech:

 • Výpis z Rejstříku trestů (více než 9 milionů)

 • Výpis z Katastru nemovitostí (více než 4 miliony)

 • Výpis z Veřejných rejstříků (více než 2,5 milionu)

 • Konverze elektronického do listinného dokumentu (více než 2 miliony)

CzechPOINT-Frekvence_vyuzivani_kontaktnich_mist_-_20210806.jpg

  

vytisknout  e-mailem