Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K readmisi cizinců v rozhodovací praxi orgánů veřejné moci

Mgr. David Kryska, Mgr. Eva Holá 

Shrnutí:

Tento článek se zabývá právní úpravou předávání cizinců podle mezinárodních smluv, a to zejména s ohledem na aplikační praxi. Nejprve se věnuje vymezení pojmu readmise a legislativní a politické činnosti Evropské unie v této oblasti. Následuje seznámení s vnitrostátní právní úpravou včetně problematiky zajišťování cizinců za účelem předání podle mezinárodní smlouvy. Důraz je kladen na aplikační praxi ze strany správních orgánů a soudů a rovněž na vybrané sporné otázky, které se v ní objevují. V závěru nechybí ani stručné zhodnocení současné právní úpravy readmisí.

To the readmission of foreigners in application practice of public authorities

Summary:

This article goes into the legal regulation of readmission of foreigners according to the international agreements and it deals with some problematic parts of its application in practice. First the article deals with the term “readmission” and summarizes political efforts and legislation of the European Union. Then it goes deeper into the Czech regulation including regulation of detention of those to be readmitted abroad. Main focus is put on the application of regulation by administrative bodies (such as Foreigner´s police) and courts and some controversial topics that occur. In the end of the text a brief evaluation of the current legislation of readmission is given.

 

 

vytisknout  e-mailem