Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K promulgaci práva prostřednictvím plánované eSbírky zákonů

JUDr. Radim Polčák, Ph.D. 

Shrnutí:

S rostoucím rozsahem psaného práva rostou i nároky na prostředky jeho komunikace k veřejnosti. Naše Sbírka zákonů v tomto směru není výjimkou, přičemž její současná funkce se prakticky omezuje už jen na žurnálové informace  o legislativních novinkách. Změnit tuto neutěšenou situaci si klade za cíl projekt eSbírky a eLegislativy, který se v současné době nachází ve fázi legislativního (věcného) záměru. Vedle zajímavých možností elektronické právotvorby a promulgace právních předpisů však s sebou tato iniciativa přináší i rizika a problémy. Kromě ekonomických a organizačních aspektů si tak jistě zaslouží odbornou diskusi a adekvátní ošetření i další související otázky, jako například míra celistvosti elektronické sbírky, vztah elektronické promulgace k právu na informační sebeurčení, nastavení právotvorné procedury nebo míra závislosti státu na dodavatelích příslušných technologií.

To the promulgation of legislation through planned eCollection of Laws

Summary:

Together with growing extent of written law are growing the needs for its communication toward public. Our Collection of Laws is also touched by this trend. Its actual function is limited to the journal information about legislative news. To change this unsatisfactory situation is the aim of the project of eCollection and eLegislation. This project is actually in the stage of legislative intent. Beside interesting possibilities of the electronic legislation and promulgation of written law, this initiative brings also some risks and problems. Beyond economic and organization aspects, another questions deserve the expert discussion and adequate treatment, e.g. the rate of integrity of eCollection, the relation of electronic promulgation to the right of the information self-determination, adjustments of legislative procedure or the level of state dependence on the provideres of respektive technologies.
 

vytisknout  e-mailem