Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K některým otázkám spojeným s účastí obcí a krajů v zájmových sdruženích právnických osob

JUDr. Petr Pospíšil 

Shrnutí:
 
Autor se zaměřuje na vybrané právní otázky spojené se zájmovým sdružením právnických osob jako specifickým typem právnické osoby. Pozornost je zaměřena především na otázky spojené s účastí územních samosprávných celků v těchto sdruženích. Účast obcí a krajů v zájmových sdruženích právnických osob nepředstavuje zcela běžnou situaci a v praxi územních samosprávných celků s ní proto mohou být spojeny určité výkladové a aplikační problémy. Autor proto v článku podrobuje rozboru, jak příslušná ustanovení občanského zákoníku upravující zájmová sdružení právnických osob, tak dotčená ustanovení zákonů upravujících postavení a činnost územních samosprávných celků. Detailní výklad je věnován kompetencím jednotlivých orgánů obcí a krajů v souvislosti se zakládáním zájmových sdružení právnických osob. V závěru je poukazováno na některé souvislosti řešené problematiky a návrhu nového občanského zákoníku.  
 
Comments on participation of municipalities and regions in associations of legal entities with common interests – summary:
 
The Author focuses on certain legal issues concerning associations of legal entities with common interests as a specific kind of legal entities. The Author deals especially with issues related to participation of self-governing territorial divisions in these associations. Participation of municipalities and regions is not common and self-governing territorial divisions may face certain interpretation as well as application problems. In the Article, the Author therefore analyses both relevant provisions of the Civil Code regulating associations of legal entities with common interests and relevant provisions of laws regulating status and activity of self-governing territorial divisions. The Author comments in detail on competences of particular bodies of municipalities and regions in connection with establishment of associations of legal entities with common interests. At the end, the subject of the Article is considered in the context of the draft civil code.

vytisknout  e-mailem