Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. 

Shrnutí:

Článek se zabývá některými procesními aspekty správních deliktů právnických osob a deliktů smíšené povahy. Východiskem je konstatování, že absentuje obecná hmotněprávní i procesní úprava těchto deliktů. Pozornost je pak věnována těm ustanovením správního řádu, která jsou pro řešení otázek odpovědnosti za uvedené delikty významná. Zmíněna je úprava doručování a podání, zejména s ohledem na existenci datových schránek, dále účastníků řízení a dopadů principů legality a oficiality, např. pokud se týče opatření proti nečinnosti. Podrobně je rozebrána zásada reformace in peius. V závěrečné části se příspěvek zabývá příkazním řízením a je poukázáno na fakt, že se nepodařilo zcela sjednotit všechny formy zkráceného řízení.

To certain procedural aspects of the administrative offenses of legal entities and of the offenses of mixed nature

Summary:

The article deals with certain procedural aspects of the administrative offenses of legal entities and of the offenses of mixed nature. The starting point is the sta¬tement of absence of general substantive and procedural rules of these offenses. Attention is then paid to those provisions of the Administrative Procedure, which are significant for solving the liability issues for relevant minor offenses. It is men¬tioned the legal regulation of the delivery and filing, especially with regard to the existence of data boxes, next to the existence of the participants of the proceedings and of the impacts of the principles of legality and officiality, for example concer¬ning the measures against inactivity. The principle of „reformation in peius“ is analysed in detail. The contribution in its final section deals with the mandatory proceedings and it is pointed out to the fact that it failed to fully integrate all forms of the summary proceedings.
 

vytisknout  e-mailem