Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů

Doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.  

 
Shrnutí:
 
Autor se v článku věnuje rozboru situací, kdy zákon zřizuje nebo umožňuje zřizovat k organizačním jednotkám státu, které označuje za správní úřady, pracoviště nebo jiné útvary, které mají oproti územní působnosti takového správního úřadu jen omezenou územní působnost. Počet takových úprav v platné legislativě velmi narostl, avšak bezdůvodně nejsou respektována alespoň základní společná pravidla pro vytváření útvarů správních úřadů. V důsledku svěření některých kompetencí přímo pracovištím správních úřadů dochází k tomu, že lze i na tato pracoviště klást ústavněprávní požadavky jako na správní úřady, tedy aby je zřizoval zákon a aby zákon stanovil jejich působnost. Bude-li tendence zřizování územních pracovišť nadále pokračovat, měl by na tuto realitu organizace veřejné správy reagovat i obecná úprava řízení před správními orgány – správní řád.
 
Zu dem Institut der Dienstellen und anderen lokalen Untereinheiten von Verwaltungsbehörden – Zusammenfassung:
 
Der Autor analysiert in seinem Artikel die Situation, wenn das Gesetz die Errichtung von Dienststellen oder anderen Untereinheiten von solchen Organisationseinheiten des Staates, die es als Verwaltungsbehörde bezeichnet, vorsieht oder ermöglicht, die im Gegensatz zur allgemeinen örtlichen Zuständigkeit einer solchen Verwaltungsbehörde nur eine begrenzte örtliche Zuständigkeit haben. Die Anzahl derartiger Regelungen ist in der gültigen Legislative sehr angestiegen. Allerdings werden grundlos nicht einmal die grundlegenden allgemeinen Regeln für die Bildung von Untereinheiten von Verwaltungsbehörden beachtet. Als Ergebnis der Übertragung bestimmter Kompetenzen direkt auf die Dienststellen von Verwaltungsbehörden, können an diese Dienststellen die gleichen verfassungsrechtlichen Anforderungen wie für Verwaltungsbehörden gestellt werden, d.h. die Errichtung durch Gesetz und die Festlegung ihrer Zuständigkeit im Gesetz. Falls sich die Tendenz zur Errichtung von lokalen Dienststellen weiter fortsetzt, sollten auf diese neue Realität der Organisation der öffentlichen Verwaltung auch die allgemeinen Regeln des Verwaltungsverfahrens – die Verwaltungsordnung reagieren.

vytisknout  e-mailem