Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Jelínek, J.: Nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Jelínek, J. Nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu
Souhrn
Autor se zamýšlí nad koncepcí trestní odpovědnosti právnických osob v České republice podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Trestní odpovědnost právnických osob nepovažuje jen za doplněk trestní odpovědnosti osob fyzických, ale za druhou, rovnocennou větev trestní odpovědnosti stojící vedle odpovědnosti fyzických osob. Stejně jako na odpovědnost fyzických osob vztahuje se na odpovědnost právnických osob tzv. zásada subsidiarity trestní represe. Trestní odpovědnost právnických osob autor považuje za odpovědnost pravou, při které jsou podmínky trestní odpovědnosti a sankcionování stanoveny v trestním předpise a o sankcích se rozhoduje v trestním řízení. Dále o trestní odpovědnosti právnických osob v českém trestním právu hovoří jako o odpovědnosti odvozené od fyzických osob jednajících za právnickou osobu a ve vztahu k odpovědnosti fyzických osob jako o odpovědnosti souběžné s trestní odpovědností osob fyzických a odpovědnosti nezávislé na trestní odpovědnosti právnických osob. Trestní odpovědnost právnických osob v českém trestním právu dále považuje za odpovědnost subjektivní, přičemž odůvodňuje zvláštnosti „zavinění“ u právnické osoby.


Jelínek, J.
On corporate criminal liability in Czech criminal law
Summary
The author considers the conception corporate criminal liability in the Czech Republic according to act no. 418/2011 Sb., on criminal liability of legal entities and proceedings against them. He does not consider corporate criminal liabilities a mere complement of the criminal liability of natural persons, but a second, equivalent branch of penal responsibility, side by side with the responsibility of natural persons. Same as in the case of liability of natural persons, the so-called principle of subsidiarity of criminal repression applies to the liability of legal entities as well. The author considers corporate criminal liability to be a genuine liability, in the case of which the conditions of criminal liability and sanctions are set in a penal regulation and the sanctions are decided about in a criminal proceeding. He further speaks about criminal liability of legal entities in the Czech criminal law as a liability derived from natural persons acting on behalf of the legal entity, and in relation to the liability of natural persons as a liability parallel with the criminal liability of natural persons and a liability independent of the criminal liability of legal entities. He further considers corporate criminal liability in Czech criminal law to be a subjective liability, explaining the specifics of “culpability” in case of a legal entity.


Jelínek, J.
Über die Konzeption der strafrechtlichen Verantwortung der juristischen Personen im tschechischen Strafrecht 
Zusammenfassung
Der Autor denkt über die Konzeption der strafrechtlichen Verantwortung der juristischen Personen in der Tschechischen Republik nach dem Gesetz Nr. 418/2011 Slg., die strafrechtliche Verantwortung der juristischen Personen sowie das Verfahren gegen juristische Personen nach. Die strafrechtliche Verantwortung der juristischen Personen hält er nicht nur für einen Zusatz zur strafrechtlichen Verantwortung der natürlichen Personen, sondern für einen zweiten, gleichwertigen, neben der strafrechtlichen Verantwortung der natürlichen Personen  stehenden Zweig der strafrechtlichen Verantwortung. Genauso wie auf die strafrechtliche Verantwortung der natürlichen Personen bezieht sich der sog. Grundsatz der Subsidiarität der Strafrepression auf die Verantwortung der juristischen Personen. Die strafrechtliche Verantwortung der juristischen Personen hält der Autor für eine echte Verantwortung, bei der die Bedingungen der strafrechtlichen Verantwortung und das Sanktionieren in der Strafrechtsvorschrift festgelegt sind und über Sanktionen im strafrechtlichen Verfahren entschieden wird. Weiterhin spricht er über die strafrechtliche Verantwortung der juristischen Personen im tschechischen Strafrecht als über eine Verantwortung, die von natürlichen Personen, die für eine juristische Person handeln, abgleitet wird. In Bezug auf die Verantwortung der natürlichen Personen spricht er als von einer mit der strafrechtlichen Verantwortung der natürlichen Personen gleichlaufenden Verantwortung und  einer von der strafrechtlichen Verantwortung der juristischen Personen unabhängigen Verantwortung.   Die strafrechtliche Verantwortung der juristischen Personen im tschechischen Strafrecht hält er weiterhin für eine subjektive Verantwortung, wobei er die Besonderheiten des „Verschuldens“ bei einer juristischen Person erklärt. 

vytisknout  e-mailem