Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ISTI

 

Název projektu:
Vybudování informačního systému technické infrastruktury veřejné správy

EU-EFR_IROP_-_MMR.png

Spolufinancování z EU:
Integrovaný regionální operační program (IROP)

Registrační číslo:
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006311

Specifický cíl 3.2:
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvalitu systémů IKT.

Průběžná výzva č. 26:
eGovernment I.

Předmětem projektu je vybudování informačního systému technické infrastruktury veřejné správy (ISTI), jehož hlavním účelem je správa definovaných prvků technické infrastruktury na území celé České republiky. Výsledkem projektu bude existence informačního systému o prvcích technické infrastruktury ve vlastnictví veřejné správy a jeho funkcionalit, které budou zajišťovat správu dat informačního systému a poskytování služeb oprávněným uživatelům / žadatelům.

Hlavní cíl projektu:
Vytvoření informačního systému centrálního charakteru obsahujícího data o technické infrastruktuře subjektů veřejné správy, který bude sloužit pro vzájemné poskytování dat a služeb mezi veřejnou správou, vlastníky technické infrastruktury a veřejností, dále propojení vytvořeného systému na stávající informační systémy veřejné správy (funkce napojení na registry a jejich data potřebná pro podpůrnou funkci systému ISTI a jeho služeb, např. obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí atd.) a spuštění služeb informačního systému nad garantovanými daty pro veřejnou správu, vlastníky technické infrastruktury a veřejnost, umožňujících pořizovat, shromažďovat, ukládat a poskytovat data o technické infrastruktuře subjektů veřejné správy o definované kvalitě a přesnosti.

Dále se jedná o vytvoření a implementaci výměnného datového formátu pro prvky technické infrastruktury a jeho udržitelný rozvoj v návaznosti na požadavky vyplývající z výkonu agend veřejné správy a z uspokojení potřeb uživatelů informačního systému.

  

vytisknout  e-mailem