Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ISEC

Informace ke komunitárnímu programu EU zaměřenému na boj proti kriminalitě 

Prevence a boj proti trestné činnosti / Prevention of and Fight against Crime (ISEC) – finanční program pomáhající členským zemím EU a kandidátským zemím spolupracovat při prevenci a boji se zločinem.
 
Dne 12. února 2007 přijala Rada EU svým rozhodnutím (2007_125_SVV) specifický program „Prevention of and Fight against Crime (ISEC) (Prevence a boj proti trestné činnosti) jako podprogram souhrného programu „Security and safeguarding Liberties“ (Bezpečnost a ochrana svobod). Program ISEC je vymezen lety 2007-2013 a počítá s celkovým rozpočtem cca 600 mil. Eur. Společně s programem „Criminal Justice“ (Trestní spravedlnost) a „Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related Risks“ (Prevence, připravenost a zvládání teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností) nahrazují předchozí finanční program AGIS, který byl ukončen v r. 2006.
 
Hlavním cílem programu ISEC je pomoci financovat aktivity subjektů členských zemí EU a kandidátských zemí, které se týkají zejména evropské spolupráce v boji proti zločinu a zvláště pak boji proti terorismu, obchodování s lidmi, nelegálního obchodu se zbraněmi, zneužíváním internetu, korupci a podvodům.
  
K implementaci tohoto programu Evropská komise přijímá každý rok roční pracovní program a vyhlašuje výzvu k předkládání projektů.
 
Národním kontaktním místem pro program ISEC je odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
 
Další podrobné a aktuální informace lze nalézt na následující internetové stránce:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/isec/funding_isec_en.htm
 


Odbor bezpečnostní politiky, 30. 7. 2013

vytisknout  e-mailem