Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ISDOC - Národní standard elektronické fakturace

 

Formát ISDOC

Dne 1. 1. 2019 vstoupilo v platnost Usnesení vlády č. 347/2017, které Ústředním orgánům státní správy a jim podřízeným organizačním složkám státu zakotvilo povinnost přijímat elektronické faktury:

  1. ve formátech, stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU,

  2. ve formátu ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.
     

ISDOC je formát elektronické fakturace, který umožňuje bezpapírovou výměnu strukturovaných elektronických faktur a dalších dokladů, jejich rychlé zpracování a přenositelnost mezi podniky, veřejnou správou i soukromými osobami, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení ICT Unie (dříve SPIS). Výstup pracovní skupiny ICT Unie byl vypracován na základě "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR", která byla podepsána 16. října 2008 mezi zástupci soukromého sektoru a zástupci státu, konkrétně Ministerstva financí a Ministerstva vnitra.

Formát ISDOC je společný projekt 14-ti významných českých subjektů na vybudování společného přístupu k problematice strukturované elektronické fakturace v České republice, který obsahoval závazek vytvořit a implementovat společný standard pro elektronickou fakturaci do jednoho roku od podpisu zmíněné Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR.

Dokumentace k formátu ISDOC je ke stažení na adrese: www.isdoc.cz/index.php?id=6 a další informace jsou uvedeny též na http://www.isdoc.org/. Formát ISDOC a jeho použití není zatíženo žádnými licenčními ani jinými poplatky.
 

Kontakt:

Lukáš Slavík (lukas.slavik@mvcr.cz), odbor Hlavního architekta eGovernmentu

  

vytisknout  e-mailem