Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Internetové hlasování a jeho kolize s ústavními principy volebního práva

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D. 

Shrnutí:
 
Autor ve svém článku představuje myšlenku elektronického hlasování (e-voting). Zabývá se rozborem toho, zda realizace volebního práva touto formou nezpůsobí narušení některého z principů volebního práva, zvažuje společenský přínos zave­dení této formy hlasování a dospívá k názoru, že v daném případě by nešlo pouze o formální modernizaci volebního procesu. Autor upozorňuje na existenci pilot­ního projektu elektronického hlasování v České republice a na základě podrobné znalosti tématu jej navrhuje v konkrétních bodech modifikovat.
 
Electronic voting and the conflict with constitutional principles of election law – summary:
 
In the article, the Author introduces electronic voting (e-voting). The Author analyzes whether this form of voting violates or not principles of election law, deals with social contribution of this form of voting and concludes that elec­tronic voting does not mean only formal modernization of election procedure. The Author points to the pilot project of electronic voting in the Czech Republic and, due to own in-depth knowledge, proposes certain modifications.

vytisknout  e-mailem