Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Integrace

Informace o procesu integrace cizinců, azylantů, přesídlenců a krajanů v České republice 

  1. Integrace cizinců na území ČR
  2. Integrace azylantů
  3. Integrace barmských přesídlenců
  4. Integrace krajanů přesídlených do České republiky

Integrace krajanů přesídlených do České republiky

Krajané jsou etničtí Češi, kteří trvale žijí mimo území České republiky. Nejpřesnější definice této skupiny cizinců je obsažena v usnesení vlády č. 72/1996, které uvádí ve svém názvu, že se jedná o cizince s prokázaným českým původem žijící v zahraničí.
  

Trvalý pobyt pro cizince s prokázaným českým původem (krajany)

Předpisy

Historie přesidlování krajanů

První etapa proběhla v letech 1946-1947 v gesci tehdejšího Ministerstva práce a sociální péče. V této době se do Československa přesídlily desetitisíce krajanů z Ukrajiny, Rumunska, Jugoslávie, Bulharska, Maďarska, ale i z Francie, Rakouska a Německa. Většina krajanů byla usídlena v pohraničních a sudetských oblastech, kde se uvolnilo značné množství usedlostí po odsunu Němců.
 
Druhá etapa - proběhla v letech 1991-1993 v gesci tehdejšího Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj. V této vlně přestěhoval stát v rámci humanitární evakuace přibližně 2 000 krajanů z Ukrajiny a Běloruska z oblastí, které byly postiženy v roce 1986 černobylskou jadernou havárií. Tito krajané byli ubytováni v několika lokalitách, které byly z velké části tvořeny rekonstruovanými objekty po odsunuté Sovětské armádě.
 
Třetí etapa - proběhla v letech 1995-2001 v gesci Ministerstva vnitra. V této době se za pomoci státu přesídlili krajané z Kazachstánu, Ruska, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Moldávie. Přestože tato akce probíhala v nejdelším časovém úseku, bylo v jejím průběhu přesídleno nejméně krajanů. Důvodem je skutečnost, že tato akce nebyla hromadná, ale byla založena na přísně individuálním základě.
 
Čtvrtá etapa – „Dokončení přesídlení“ - proběhla v roce 2007 v gesci Ministerstva vnitra. V rámci této akce se za pomoci státu přesídlili krajané z Kazachstánu, kteří, z nejrůznějších důvodů, nevyužili tuto možnost v minulosti. Tato akce byla realizována plně vlastními silami Ministerstva vnitra a jednalo se o hromadné přesídlení.

 

Odbor azylové a migrační politiky, 31. srpna 2011

vytisknout  e-mailem