Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI)

Informační systém veřejné správy na podporu plnění povinností ČR stanovených evropskou a národní legislativou INSPIRE 

 

Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) představuje informační systém, který bude sloužit k zajištění veškerých povinností Ministerstva vnitra, jakožto odpovědného subjektu za národní datovou sadu INSPIRE tématu 6. Veřejné služby a služby veřejné správy přílohy III směrnice INSPIRE (dále jen „III/6“), stanovených národní legislativou a v souladu s nařízeními, kterými se provádí směrnice INSPIRE.

Cíle projektu, kterých má být dosaženo:

  • Vytvoření informačního systému centrálního charakteru obsahujícího data v rozsahu III/6, který bude sloužit pro vzájemné poskytování dat (výměnu a sdílení) mezi cílovými skupinami, a jeho propojení na Národní geoportál INSPIRE.
  • Zajištění harmonizace dat III/6 v souladu s národní legislativou a nařízeními Evropské komise, kterými se provádí směrnice INSPIRE, a vytvoření národní datové sady INSPIRE III/6 tak, aby byla zajištěna přeshraniční a mezioborová interoperabilita.
  • Spuštění služeb informačního systému nad daty III/6 pro cílové skupiny, umožňujících pořizovat, shromažďovat, ukládat a sdílet data III/6 o definované kvalitě a přesnosti a harmonizovat je dle technických specifikací INSPIRE.
     

Projekt je spolufinancován Evropskou unií https://www.mvcr.cz/clanek/issi.aspx.

vytisknout  e-mailem