Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace (IS NIPI)

Informační systém národní infrastruktury pro prostorové informace (dále jen „IS NIPI“) byl vyvinut jako jeden z výsledků výzkumného projektu s názvem „Katalog uživatelských potřeb pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace“, který byl realizován v rámci implementace Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (dále jen „GeoInfoStrategie“) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR s využitím finančních prostředků Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2 s cílem vytvořit nástroj na správu sebraných, konsolidovaných, strukturovaných a průběžně aktualizovaných informací o zdrojích prostorových dat a služeb, požadavcích uživatelů na prostorové informace a služby (životní události i agendy veřejné správy), které budou využívány pro rozvoj národní infrastruktury pro prostorové informace (dále jen „NIPI“).

Údaje vedené v IS NIPI budou základním podkladem pro rozhodování Pracovního výboru pro prostorové informace Rady vlády pro informační společnost o dalším rozvoji NIPI.

Cílem je, aby Pracovní výbor pro prostorové informace měl k dispozici centrálně vedené aktuální informace zejména o projektech, které se připravují či realizují v rámci rozvoje NIPI, ideálně též o základních metadatech disponibilních zdrojů prostorových informací a vznesených požadavcích z oblasti prostorových informací ve veřejné správě, ale i mimo veřejnou správu (detailně viz „Uživatelská příručka“).

Metodický pokyn k IS NIPI pro ústřední orgány státní správy (dále jen „ÚOSS“) byl vypracován s cílem poskytnout nezbytné informace a stanovit postupy předávání údajů do IS NIPI pro naplňování povinnosti uložené usnesením vlády ČR ze dne 27. července 2020 č. 799, k informaci o realizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie.

Usnesením vlády ČR ze dne 27. července 2020 č. 799, k informaci o realizaci Akčního plánu GeoInfoStrategie, bylo:

  • v části III/1/c) a d) uloženo Ministerstvu vnitra spravovat IS NIPI a stanovit formu, technické náležitosti a postupy předávání údajů do IS NIPI;
  • v části III/2/b) uloženo ministerstvům a ÚOSS oznamovat do IS NIPI základní metadatové informace o prostorových datech a službách nad prostorovými daty ve své gesci, požadavky na prostorová data a služby nad prostorovými daty a informace o nově připravovaných projektech v oblasti prostorových informací;
  • v části IV doporučeno ostatním orgánům veřejné moci, případně spolupracujícím soukromoprávním subjektům, spolupracovat při plnění daných povinností.


Přílohy:


28. července 2022

vytisknout  e-mailem