Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém evidence obyvatel

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel poskytuje Ministerstvo vnitra nebo krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností    a ohlašovny územního obvodu místa trvalého pobytu písemně údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel k osobě žadatele. Zažádat o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel starší 15 let (údaje o osvojení lze poskytnout až po dovršení 18  let), za obyvatele mladšího 15  let a za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena, zákonný zástupce. O poskytnutí může rovněž požádat člen domácnosti, nebo společně s žadatelem podpůrce na základě smlouvy o nápomoci, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel musí mít písemnou podobu (k jejímu podání lze využít tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, dostupný u orgánů příslušných k poskytování údajů), a musí obsahovat:
  1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  2. rodné číslo,
  3. číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta,
  4. adresa místa trvalého pobytu občana nebo místa pobytu cizince.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem - tato povinnost neplatí, pokud žadatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů.
 
Žádost lze podat také elektronicky na formuláři, který žadatel po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.
 
Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel podléhá zpoplatnění ve výši 50 Kč za jednu stranu.
 
 
Odbor správních činností, 31.7.2014

vytisknout  e-mailem