Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informační systém evidence obyvatel

Zpracovateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a ohlašovny, tj. v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady.
 
Uživateli údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v zákonem stanoveném rozsahu jsou:
  • Ministerstvo vnitra (§ 3 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel),
  • kraje a krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obce a obecní úřady (§ 3a, 4 a 5 zákona o evidenci obyvatel),
  • Ministerstvo zahraničních věcí (§ 8 zákona o evidenci obyvatel),
  • subjekty, které získávají osobní údaje na základě zvláštních právních předpisů nebo stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána,
  • obyvatelé (§ 8 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel).
 
 
Odbor správních činností, 31.7.2014

vytisknout  e-mailem